Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling Forsterket behandling psykisk helsevern (AFB), klinikk psykisk helse og avhengighet søker avdelingsoverlege.

Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus bygger et høyspesialisert behandlingsbygg på Ila som skal stå ferdig høsten 2026 og skal ha 64 døgnplasser. Den
nye avdelingen lokalisert på Ila vil bestå av fire seksjoner, regional sikkerhetsseksjon, lokal sikkerhetsseksjon, regional seksjon for psykiatri, utviklingshemming/autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst. Avdelingen etableres 1.5.2024.

Den nye avdelingen står overfor en spennende tid og har store og viktige oppgaver for samfunnet. Som vår avdelingsoverlege vil du være sentral i
arbeidet med påvirke hvordan fremtidens tilbud skal bli. Som landets største
avdeling innenfor sine fagområder er vår målsetning å ligge fremst på
kompetanse- og fagutvikling.     

Stillingen som avdelingsoverlege inngår i avdelingsleders stab med deltagelse i
avdelingens ledergruppe. Det kan bli aktuelt å ha lederoppgaver i form av
personalansvar og å lede utviklingsprosjekter.

Det er ønskelig med oppstart snarest.

Les mer om nybygget på Ila her: Ny sikkerhetspsykiatri 2026 - Oslo universitetssykehus HF(oslo-universitetssykehus.no)

Les om Klinikk psykisk helse og avhengighet her: Klinikk psykisk helse og avhengighet - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å utvikle nye faglige tilbud og sørge for god kvalitet i behandlingen
 • Bidra til å implementere tiltakene i «Overordnet sikkerhetsplan» og delta i faglig strategiutforming og beslutninger om viktige veivalg for avdelingen
 • Koordinering, veiledning og støtte til faglig ansvarlige for pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern
 • Bidra til at avdelingen oppfyller sin rolle i ivaretakelse av samfunnsvernet
 • Delta i samhandling med politiet og justissektoren, herunder politiets psykiatrigruppe og PST
 • Kommunikasjon med oppdragsgiver, de aktuelle fagdirektoratene og mediene for å bidra til faglige gode diskusjoner og folkeopplysning
 • Ansvar for faglige prioriteringer og samhandling med andre helseforetak og sykehus, ta tydelig rolle i regionalt nettverk av fagpersoner
 • Delta i utdanning av LIS og kompetansehevende tiltak i avdelingen
 • Inngå i klinikkens nettverk av spesialister og bidra til gode pasientforløp mellom avdelingene
 • Klinisk arbeid og deltakelse i vaktordning etter eget ønske

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Klinisk erfaring fra avdelingens målgruppe er et krav
 • Dokumentert erfaring med faglig utviklingsarbeid, faglig ledelse og gjerne forskningserfaring
 • Den som tilsettes må beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Fremtidsrettet og forbedringsmotivert i din tenkning
 • Trygghet i faglig lederrolle og glede over tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å skape tillit og bygge nettverk
 • God til å kommunisere og formidle mål, forventninger og retningslinjer, samt være en aktiv lytter som er åpen for tilbakemeldinger og innspill
 • Kommuniserer godt muntlig og god skriftlig fremstillingsevne
 • Strukturert, og med stor gjennomføringskraft

Vi tilbyr

 • En utfordrende faglederstilling med påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Kompetente og engasjerte kollegaer
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Beate Sætrang
Tittel: Avdelingsleder AFB
Telefon: +4792823795
Navn: Andreas Ringen
Tittel: Klinikkleder
Telefon: +4746928095
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image