Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Vår fastlege går ut i permisjon 1. august 2024, og vi søker etter hennes vikar.

Dette er en unik mulighet til å kombinere en spennende jobb i et hyggelig arbeidsmiljø med rikt friluftsliv, året rundt.

Nesna kommune har ledig vikariat som fastlege i fortrinnsvis i 12 måneder, men ved behov er det muligheter for avkorting av vikariatet.   
Legetjenesten har totalt 2,5 årsverk i allmennmedisin (inkludert LIS1-stilling) og 0,5 årsverk i samfunnsmedisin.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeliste
 • 3- delt kommunal legevakt
 • Tilsynslege for sykehjem, hjemmetjeneste og helsestasjon
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og nivå
Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Søker må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon, og inneha selvstendig vaktkompetanse
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig må kunne dokumenteres
 • Godkjent politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
 • Krav om førerkort klasse B
Det er ønskelig at søker er spesialist i allmennmedisin, men andre autoriserte leger oppfordres også til å søke. Det vil bli lagt til rette for, og dekket utgifter til, eventuell spesialisering i allmennmedisin.  

Personlige egenskaper:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Interesse for og engasjement for allmennmedisin
 • Evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Fleksibel og opptatt av endrings- og utviklingsarbeid
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Vi tilbyr
 • Kontor i nye, moderne lokaler som er samlokalisert med kommunens sykehjem og hjemmetjeneste
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • 2 ekstra friuker i året ved 3-delt legevakt
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Varierte oppgaver og trivelige kollegaer
 • Et inkluderende og raust nærmiljø
 • Kommunen vil være behjelpelig med bolig
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode låne- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidslivordning
 • En spennende arbeidsplass under utvikling
Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen for øvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nesna kommune
Legetjenesten
Kontaktperson
Navn: Gro Solbakken
Tittel: Kommunalleder Helse og omsorg
E-post: grosol@nesna.kommune.no
Arbeidssted
Nesna
Movegen 24
8700 NESNA