Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sentrumsklinikken er en veldrevet fastlegepraksis som er lokalisert i Asker sentrum, ca to minutters gange fra togstasjonen. Legesenteret består av seks allmennleger. Hjemmelen som lyses ut har p.t ca.940 pasienter. Asker sentrum er kommunens største tettsted og knutepunkt. Det er stor aktivitet med omfattende nybygging i områdene rundt. Befolkningsveksten de neste årene understøtter stabil pasienttilgang videre fremover.

Lokalene er store, moderne og velutstyrt. Det er to skiftestuer, gyn.rom, og et stort personalrom. Legesenteret bruker Pridok journalsystem, har elektronisk timebestilling, elektronisk bestilling av e-resepter, og e-konsultasjoner via Helsenorge.no.

Legesenteret er utstyrt med spirometri, EKG, 24-timers BT-måling og Doppler. Fürst og lokalt sykehus benyttes for lab-analyser. Det er tre erfarne sekretærer i full stilling.

Det er fokus på godt arbeidsmiljø og trivsel i hverdagen. Gode inntjeningsmuligheter.

Det er ønskelig at ny hjemmelsinnehaver er på plass i løpet av høsten 2024.

Som registrert utdanningsvirksomhet legger Asker kommune til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Søkere som er i ny spesialiseringsordning, vil ved oppstart få tilbud om ALIS-avtale som gir rett til tilskuddsordning. Videre tildeles veileder og det utarbeides individuell utdanningsplan, som følges opp to ganger årlig.

Politiattest kreves av den som tildeles hjemmelen.

Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen
 • Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. Deltakelse i legevakt er for tiden ved Asker og Bærum legevakt
 • Deltagelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk
 • Ny hjemmelsinnehaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger og delta i driften av legesenteret.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge og det er ønskelig med erfaring fra drift av legekontor
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper

Vi søker deg som:
 • Er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
 • Ønsker bidra til økt kvalitet og ta aktivt del i den daglige driften av Sentrumsklinikken
 • Er sosialt anlagt og ønsker å bidra til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet vi har på Sentrumsklinikken
 • Trives i selvstendig arbeid, men som også verdsetter og ønsker godt samarbeid med kolleger; både leger og helsesekretærer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Alle søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges til stillinger der dette er et krav.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av HK-dir (tidligere NOKUT), og godkjenning må dokumenteres.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Eidså
Tittel: Lege/hjemmelsinnehaver
Telefon: 922 32 429
Navn: Halvor Nikolai Gjone
Tittel: Rådgiver
Telefon: 480 06 665
Navn: Jorund Møllen
Tittel: Fastlege
Telefon: 906 53 452
Arbeidssted
Asker sentrum
Bankveien 1
1383 ASKER