Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
To ledige fastlegehjemler i en nyopprettet 4-legepraksis i Berstadhuset, ledige grunnet at hjemmelshaverne går av med pensjon etter over 30 år i praksis. Det er Markeveien Legesenter og Legene i Berstadhuset som slår seg sammen fra 01.09.24. Begge hjemlene er ledig fra 01.10.24.  

Legekontoret er velutstyrt, i fine, store og trivelige lokaler midt i Bergen sentrum, samme bygg som Illums Bolighus. Det er et godt avtaleverk, og kontoret benytter seg av Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett, e-resept, samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien.

Hjemmelen til Nina Helene Ingebrigtsen har per dags dato 1140 pasienter, og hjemmelen til Toril Lømsland har 1278 pasienter, men listestørrelse kan endres etter ønske. Begge pasientlistene er stabile med allsidige og oversiktlige pasientpopulasjoner. 

Legesenteret er organisert som AS. Betingelsene for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre lege før inntreden i gruppepraksisen. 

Ved spørsmål om praksisen ta gjerne kontakt med hjemmelshaverne. Vi ber søkere oppgi hvilken hjemmel det søkes på.

Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd.
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. 
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum, begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Toril Lømsland
Tittel: Fastlege
Telefon: 92492064
Navn: Nina Ingebrigtsen
Tittel: Fastlege
Telefon: 93007404
Navn: Ulrikke Ullestad
Tittel: Rekrutteringsansvarlig
Telefon: 40809043
Navn: Remi Bye
Tittel: Jurist
Telefon: 40803061
Arbeidssted
Valkendorfsgaten 9,
5012 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image