Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel St. Hanshaugen har en ledig fastlegehjemmel, for tiden knyttet til Bolteløkka legesenter i Sofiesgate 60. 

Bolteløkka legesenter er et veldrevet fastlegesenter med totalt 4 fastlegehjemler, (derav en deleliste) med 5 erfarne allmennleger. Legesenteret har et godt utstyrt laboratorium. Legesenteret benytter Infodoc journalsystem.   Den utlyste hjemmelen har per i dag har et listetak på 1350 pasienter. Nærmere informasjon om legesenteret og betingelser fås ved henvendelse til Hilde Skrede på telefon 980 32 371 eller mail skredehilde@gmail.com.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlege i uselektert praksis 
  • Nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester 
  • Fastleger kan iht. Rammeavtalen pålegges offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke 
  • Fastleger må iht. fastlegeforskriftens § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk 

Kvalifikasjoner
Erfaren allmennlege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, ev. godt påbegynt spesialisering og / eller lang erfaring fra uselektert praksis 

Personlige egenskaper
  • Det legges vekt på personlig egnethet, som evne til samarbeid og gode koordinerings- og kommunikasjonsevner 
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning 
  • Det stilles krav til politiattest 

Vi tilbyr
  • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskriften. 
  • Godt samarbeid mellom fastleger og bydel 
  • ALIS-avtale for Lege i Spesialisering i Allmennmedisin, som blant annet inkluderer refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon for utdanningsaktiviteter 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Kontaktperson
Navn: Gunnhildur Arnadottir
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 90414534
Arbeidssted
Sofies gate 60
0168 OSLO