Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger har 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Ved Finnøy legekontor er det nå ledig 1 fastlegehjemmel med §8.2–avtale. 
§8.2-avtalen følger av Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene ASA 4310, § 8-2. Kort forklart vil legen ved denne avtalen være selvstendig næringsdrivende, og avtalen regulerer kostnader ved drift som utføres av kommunen. 
Hjemmelen har et listetak på 1000 listepasienter. Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal ALIS-tilskuddsordning.

Finnøy legekontor er lokalisert i vakre omgivelser på Judaberg, ca. 45 minutt fra Stavanger sentrum. Legekontoret driftes kommunalt, med til sammen tre fastleger og en LIS1-lege. De øvrige ansatte er tre sykepleiere med lang erfaring og høy kompetanse. Legekontoret har i tillegg daglegevakt-funksjon for Finnøy kommunedel.  
Finnøy legekontor er et godt utstyrt og veldrevet legekontor, med godt samarbeid mellom yrkesgruppene.
Ta gjerne kontakt dersom du har interesse eller spørsmål om stillingen. 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver inkluderer pasientbehandling som fastlege samt andre relevante oppgaver.  
 • Du vil ha et helhetlig legeansvar for pasienter på liste  
 • Du tar del i driften av legekontoret, og går inn i internavtale med de andre legene
 • Legevakter ved Ryfylke legevakt. Dette er en interkommunal legevakt som bruker en velutstyrt lege/ambulansebåt ved behov, som har eget fagpersonale
 • Stillingen kan tillegges annet offentlig allmenlegearbeid inntil 20%   
Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger  
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon 
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte med dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen. 
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges 
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål 
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse  
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse    
Personlige egenskaper
 • Du bidrar til gode relasjoner med kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du har god arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig  
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet  
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid,  
 • Du bidrar med engasjement i et tverrfaglig miljø  
Vi tilbyr
 • Næringsdrift med § 8.2 avtale
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder.  
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg  
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Morten Hovdet
Tittel: Overlege
Telefon: +4751912753
E-post: moh@stavanger.kommune.no
Navn: Henriette Benjamin Steinnes
Tittel: Lege
Telefon: +4745616633
E-post: henriette.steinnes@stavanger.kommune.no
Navn: Åse Straumstøyl
Tittel: Seksjonssjef kommunale legetjenester
Telefon: +4751507315
E-post: ase.straumstoyl@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Finnøy legesenter
Judabergveien 6
4160 FINNØY