Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lyngdal kommune har de siste årene jobbet aktivt med å sikre en trygg og god allmennlegetjeneste. Vi ønsker at det skal være attraktivt å jobbe som fastlege i Lyngdal kommune og at innbyggerne mottar gode tjenester. Vi ser derfor behov for å utvide Lyngdal legesenter med en ekstra hjemmel.
 
Vi har følgende ledige stillinger ved Lyngdal legesenter:
 • Ny hjemmel – listestørrelse på minimum 500 pas. Ønsket listetak kan avtales nærmere. Stillingsstørrelse justeres opp mot ønsket listetak.
 • Fastlegevikariat fra d.d -30.04.2025 med mulighet for forlengelse. Listelengden er på 1000 pasienter.
 • Fastlegevikariat fra 29.04.24 -31.12.2024. Listelengden er ca. 950 pasienter.
 • Fastlegevikariat fra d.d - 31.08.2024. Listelengden er på 1000 pasienter.
Økonomiske betingelser
Som fastlege i Lyngdal kommune, kan du jobbe som selvstendig næringsdrivende eller fastlønnet. Kommunen drifter legesenteret, stiller med kontor, utstyr og hjelpepersonell. Selvstendig næringsdrivende leger beholder basistilskuddet og betaler kr. 72,- pr. listepasient pr. mnd. (mv i ref. ASA 4310 pkt. 8.2) til kommunen.
 
Spesialisering i allmennmedisin – LIS3/ALIS: Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan få veiledning og tellende tjeneste for spesialiseringen. Dersom den som tilsettes er i utdanningsløp etter nye regler, vil det kunne tildeles ALIS-midler til hjemmelsinnehaveren. Dette betyr dekning av utgifter til videreutdanningen til spesialist i allmennmedisin, utfra gjeldende regler: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/nasjonal-alis-og-veiledning
 
 
Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeoppgaver etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk
 • Det er plikt til deltakelse i interkommunal legevakt lokalisert til Flekkefjord sykehus
 • Kommunen kan pålegge inntil 7,5 t kommunal bistilling per uke i henhold til rammeavtalen. Per i dag er alle kommunale bistillinger dekt.
 • Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid
Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste.
 • Behersker norsk både muntlig og skriftlig.
 • At søker er spesialist i allmennmedisin/har påbegynt slik spesialisering er en fordel.
 • Gode datakunnskaper
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 
Om legesenteret
 
Lyngdal legesenter har 10 fastlegehjemler knyttet til seg og er lokalisert midt i sentrum av Lyngdal. Det er gratis parkering rett utenfor bygget som består av ambulansestasjonen, helsestasjon, fysioterapi og legekontor. Legesenteret holder til i velutstyrte og moderne lokaler i sentrum av Lyngdal. Per i dag benyttes Pasientsky journalsystem, men dette skal byttes ut innen utgangen av 2024. Senteret har et meget velfungerende og stabilt hjelpepersonell, trivelig arbeidsmiljø og positive kollegaer. Det er en sykepleier i full stilling og 5,34 antall årsverk autoriserte helsesekretærer, samt en avdelingsleder i 80% stilling. I tillegg er det et usedvanlig faglig sterkt kollegium bestående av multispesialister innen indremedisin, nevrokirurgi, anestesiologi og allmennmedisin, noe som gir kontoret en unikt mangfoldig kompetanse.
 
 
Om kommunen
Kommunen har litt i overkant av 10.000 innbyggere. Vi er en attraktiv kommune med et bredt tilbud for småbarnsfamilier. Vi har gode offentlige og private barnehager og skoler, som gir deg som innbygger valgmuligheter som passer din familie. Vi har et stort fokus på å være en by både for voksne og barnefamilier, med kulturhus, treningstilbud, vakre strender og sørlandsbadet med mye mer. Stedet som ligger bare 1 time fra Kristiansand i øst og 2 timer fra Stavanger i vest, tilbyr det beste fra bygd og by, med både leilighetskomplekser og flotte eneboliger for den som ønsker å bosette seg i trygge omgivelser.  
 
Ansettelse
Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Det legges ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Det vil være løpende inntak av kandidater frem til søknadsfrist.
Spørsmål om hjemmelen kan rettes til Lyngdal legesenter avdelingsleder Linn Viken Haddeland, tlf. 904 49 323, e-post linn.viken.haddeland@lyngdal.kommune.no

Ta gjerne kontakt, og velkommen som søker.
Søknadsfrist: 20. mai 2024
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lyngdal kommune
Kontaktperson
Navn: Linn Viken Haddeland
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90449323
E-post: linn.viken.haddeland@lyngdal.kommune.no
Arbeidssted
Lyngdal legesenter
Alleen 16
4580 LYNGDAL