Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Seksjon for transplantasjonskirurgi, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet har ledig vikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi/abdominal transplantasjonskirurgi. Stillingen vil innebære dekning av kirurgisk primærvakt ved seksjonen, samt postarbeid etter avtale. Det kan bli mulighet for forlengelse.

Oslo universitetssykehus har landsfunksjon for transplantasjon og er et av Europas største sentre på området. I tillegg har Seksjon for transplantasjonskirurgi nasjonalt ansvar for organdonasjon og utfører organuttak ved landets 27 donorsykehus. Virksomheten dekkes av 4 vaktsystemer; primærvakt kirurgi, primær transplantasjonsvakt (TX1), sekundær transplantasjonsvakt (TX2) og donorvakt. Kirurgisk primærvakt dekker transplantasjonskirurgisk-, gastrokirurgisk, barnekirurgisk- og urologisk kirurgisk seksjon på Rikshospitalet. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er knyttet til sengepost, operasjon  
 • Kandidaten vil dekke kirurgisk primærvakt på Rikshospitalet 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse: Universitet/cand.med
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge 
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Erfaring med de viktigste pasientgruppene ved seksjonen vil bli vektlagt
 • Man bør ha minst 2 års kirurgisk erfaring 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har god evne til lagarbeid
 • Har evne til å arbeide strukturert
 • Har evne til god kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer og profesjoner

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Morten Hagness
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: +4795927285
  Arbeidssted
  Seksjon for transplantasjonskirurgi, Oslo universitetssykehus HF
  Sognsvannsveien 20
  0372 Oslo
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image