Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Utdanningsstilling for ALIS (allmennleger i spesialisering)

100 % ledig stilling, engasjement fra snarest og i 6 måneder ved Nyremedisinsk poliklinikk. 

Stillingen innebærer arbeid på dagtid, hverdager. Ingen vaktordning. 

Sykehuset er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte. Vi ser etter deg som brenner for faget og vil være med i prosessen med å utvikle Sykehuset Østfold videre i fremtiden.

Om oss:

Nyremedisinsk avdeling består av en sengepost på 9 senger, samt en dialyseenhet med 36 plasser fordelt på en hoveddialyse på Kalnes, en satellitt i Moss og en satellitt i Askim. Dialyseaktiviteten er blant de høyeste i landet, med over 15 000 behandlinger per år. Vi har et stort fokus på hjemmebehandling, både HD og PD. Per i dag har vi 31 pasienter i PD og 5 pasienter i hjemme-HD. Det planlegges etablering av en selvdialyseenhet på Kalnes.

I tilknytning til dialyseenheten ligger nyremedisinsk poliklinikk med cirka 4000 konsultasjoner per år. Stillingen vil i all hovedsak innebære arbeid på nyrepoliklinikken med spennende utfordringer og stor aktivitet. Som en del av vårt team vil du møte ulike problemstillinger fra nyresykdom i alle stadier, til pasienter med primær og sekundær hypertensjon. Vi håndterer også tilfeller av både type 1 og 2 diabetes, hjertekarsykdommer og generelle indremedisinske utfordringer. 
Du vil nyte godt av veiledning fra en oppnevnt overlege og det vil hver dag være en erfaren overlege tilgjengelig for spørsmål knyttet til de polikliniske pasientene.
Du som kommende fastlege vil få en flott mulighet til å opparbeide deg økt kompetanse innen fagområdet og samtidig bli kjent med det nyremedisinske fagmiljøet. Dette er en unik mulighet til å bidra til pasientens helse og velvære. Ved ønske om noe tjeneste ved sengeposten og/eller dialysen er det mulig å diskutere dette på et intervju.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Vil du bli en av oss? 

Aktuelle kandidater kan bli invitert fortløpende til intervju.  
 

Arbeidsoppgaver

 • Polikliniske oppgaver på nyrepoliklinikk  
 • Opplæring av/informasjon til pasienter og pårørende
 • Opplæring av helsepersonell, internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og fortrinnsvis i spesialisering til allmennlege
 • Kommunikasjon- og samarbeidsevner internt og eksternt
 • Motivert for faglig utvikling
 • Språkkunnskaper i norsk/skandinavisk, muntlig og skriftlig
 • Beslutningsevne i en travel hverdag
 • Evne til fleksibilitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Godt humør
 • Stort engasjement
 • Evne til å samarbeide i team
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i en av landets største spesialistsykehus
 • Spennende utviklingsmuligheter og tilrettelegging for forskning
 • Dynamisk miljø med korte linjer mellom ledelse og klinikk
 • Jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid hvor dine innspill er svært viktig!
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

______________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Astrid Eri-Montsma
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 452 11 969
Arbeidssted
Nyremedisinsk avdeling
Kalnesveien 300
1714 GRÅLUM