Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du lyst til å prøve deg som fastlege?
Moss kommune søker etter en vikar for allmennlege i spesialisering (ALIS) i Moss
 
med listelengde på 500 pasienter og er lokalisert til Varna legesenter i Moss. 
 
Stillingen er ledig og varighet for vikariatet er ut august måned 2024.
 
Legesenteret ligger i ny store lokaler og er velutstyrt med EKG, 24 timers BT og spirometri. To av legene er spesialister i allmennmedisin. Stabile og flinke helsesekretærer. Legesenteret har et godt arbeidsmiljø for alle, der trivsel er i fokus. Det er kort avstand til E6 og god tilgang til parkering.
 
Du kan velge om du ha kommunal fastlønn eller næringsdrift etter 8.2 avtale mot at kommunen/legesenter beholder basistilskuddet.
 
Det er ingen kommunal bistilling tilknyttet hjemmelen. Det er muligheter legevakter ved felles legevakt for mosseregionen, lokalisert i Moss.
 
Moss kommune kan tilby tilrettelagt ALIS-løp og tilskudd ved vikariater over 3 måneder.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha gjennomført LIS 1 og bør ha erfaring fra allmennpraksis.
Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode  kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt.
Politiattest må fremlegges før avtaleinngåelse. 
 
Søkerliste
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
 
Mangfold er viktig for oss!
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktperson
Navn: John Ødegård
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48996102
E-post: john.odegard@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Varna legesenter
Midtveien 1a
1526 MOSS