Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

 

Bli vår nye kollega!

Anestesilegene ved Hammerfest sykehus dekker anestesi, intensiv, smertebehandling og akuttmottak. Enheten har 6 overlegestillinger og 2 LIS stillinger innenfor anestesiologi. Virksomheten er variert med operasjon, dagkirurgi og intensivavdeling. Vi har desentralisert kirurgi ved Klinikk Alta og avdelingen bemanner redningshelikopteret på 330s base Banak med anestesilege. Vi er en liten avdeling som gjør at det er lett å bli kjent.

Fordi flere av kollegene skal jobbe prehospitalt i helikopter har vi ledig fast stilling for anestesioverlege. 

Finnmarkssykehuset samarbeider med UiT Norges arktiske universitet om utdanning av 5. og 6. års legestudenter. Leger som blir ansatt hos oss, kan derfor også ha mulighet for en bistilling ved universitetet og et akademisk karriereløp i Finnmark. En av legene i avdelingen er professor I ved UiT.

Finnmarkssykehuset gjennomfører en historisk satsing på spesialisthelsetjenesten, og i løpet av året tar vi nytt og moderne sykehus i bruk. Nye Hammerfest sykehus er et firepartssamarbeid mellom Finnmarkssykehuset, universitetet, Sykehusapotek Nord og vertskommunen, og er unikt i landssammenheng.

Hammerfest har om lag 11.300 innbyggere. Vi har et yrende kultur- og næringsliv, gode fritidsmuligheter både i by og omland, og rikelig med muligheter for opplevelser til fjells, til havs og på vidda. Les mer om Hammerfest her.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Overlegene i avdelingen har arbeidsområde anestesi i operasjonsavdelingen, generelle intensivpasienter i intensivavdelingen, en del smertetilsyn samt deltagelse i traume-, barne- og asfyksiteam
 • Avdelingen bemanner dagkirurgi ved Klinikk Alta, og det kan derfor også være aktuelt med ambulering dit som en del av tjenesten
 • Avdelingen vektlegger god faglig behandling, og godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og andre samarbeidspartnere.
 • Overlegene skal delta i avdelingens undervisningsopplegg, veiledning av spesialistkandidater og daglig supervisjon. Opptjening og uttak av utdanningspermisjon i henhold til sentral overenskomst
 • Anestesilegene ved Hammerfest sykehus bemanner legetjenesten ved redningshelikopteret til 330 Banak. Tjeneste i avdelingen kan åpne for delt tjeneste mellom avdelingen og redningshelikopter, forutsatt oppfyllelse av Forsvarets kriterier samt behov i tjenesten. Ta kontakt for ytterligere informasjon om dette    

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i anestesiologi
 • Erfaring med bruk av DIPS og Metavision er en fordel
 • Du må beherske norsk eller nordisk språk  skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel
 • Evne til å gi og ta i mot tilbakemeldinger vektlegges
 • Gode relasjonelle egenskaper vil vektlegges
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for individuelt tilpasset tjenesteplan.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på en mindre avdeling der du også får mer ansvar
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Mulighet for Finnmarksavtale etter ett års ansettelse, med blant annet kortere opptjeningstid av utdanningspermisjon. Vi ønsker faglig utvikling på individuelt nivå, og tilstreber deltagelse på faglig relevante kurs og kongresser
 • Muligheter til å tjenestegjøre på redningshelikopter på Banak flystasjon i Lakselv
 • Finnmarkssykehuset har et aktivt forskningsmiljø, og det finnes muligheter til å kombinere klinisk arbeid med forskning
 • Spennende fremtid der vi i desember flytter inn i et nytt, topp moderne sykehus
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
 • Ulike rabattordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode forsikring- og pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • 💰 Finnmarkssykehuset HF ligger i Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, som blant annet gir deg disse økonomiske fordelene: Gratis barnehage, 12 timer gratis SFO per uke, årlig nedskriving av studielån på inntil 30 000 kr/år, skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr/år og billigere strøm. For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160 000 kr/år!  

Her betyr du mer❤

Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk 
 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Torben Wisborg
Tittel: Konstituert enhetsleder, professor
Telefon: 41634853
E-post: torben.wisborg@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Anestesileger, Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest