Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du lyst å teste om allmenn medisin er noe for deg? Eller er du spesialist i allmenn medisin og trenger 6 måneders praksis?

Vi har ledig vikariat ved to av våre legesentre:
  • Den ene stillingen er ved Flattum legesenter som ligger i Hønefoss
    nord. Fastlegelisten har listetak på 1070 pasienter. 100 % vikariat som allmennlege i perioden 01.06.24 – 15.05.25.
  • Den andre stillingen er ved Ringerike medisinske senter som ligger i Hønefoss syd. Fastlegelisten har listetak på 750 pasienter. 100 % vikariat fra 01.08.24 – foreløpig for ett år.
Det vil være u-selektert allmenn praksis, med arbeidstid hverdager fra 08.00-15.30 ved begge kontorene.

Vi kan tilby en 8-2 avtale, der du kan velge enten fast lønn eller
 refusjonslønn.

Du må være kjent med norsk allmenn praksis og ha gjennomført LIS1tjeneste.

Er du på vei i LIS3/ALIS løp?
Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin og det er etablert et nettverk for LIS3 leger under utdanning lokalt. Som vikar vil du også få mulighet til å være en del av dette nettverket.

Vi vil gjennomføre intervju fortløpende.

Kvalifikasjoner
  • Du må ha autorisasjon som lege. 

Søknaden
Du må legge fram politiattest før du kan tiltre stilling i Ringerike kommune i henhold til helse- og omsorgsloven § 5-4

Du må oppfylle kriteriene for tuberkulosekontroll før du kan tilsettes. 

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent, oppfordres til å søke. Du må begrunne fortrinnsretten i søknaden.  

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).  

Du kan søke om å bli fritatt fra å stå på offentlig søkerliste. Dette må begrunnes og søkes om i det elektroniske søknadsskjema. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen. 

Du må søke på stillingen elektronisk. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktperson
Navn: Ida Bang
Tittel: Tillitsvalgt
Telefon: 92099372
Arbeidssted
,
3511 HØNEFOSS