Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Vi søker etter en fastlege i 100 % vikariat i veldrevet og godt etablert fastlegepraksis ved Trøgstad legekontor. Listelengden er på 1270, stabil og lukket liste. Trøgstad legekontor bruker WebMed journalsystem, og er tilknyttet e-dialog via Helsenorge.

Hjemmelsinnehaver, Hege Holand Hansen, har jobbet ved kontoret siden 1997. Legesekretær er meget kompetent og har god kjennskap til pasientene. Kontoret har siden 2021 vært drevet som solopraksis, inntil da som 2-legepraksis med stabil legedekning. En legehjemmel ble flyttet ut av kontoret da kollega ble pensjonert i 2021. Det er jobbes med mulighet for å gjenopprette 2-legepraksis, og slik sett være mulig med overtakelse av egen liste ved kontoret.    

Oppstart i vikariatet er fra 01.06.2024 og inntil 1 år. De økonomiske betingelser avtales nærmere med hjemmelshaver, som står for driften av kontoret.

Arbeidsoppgaver
 • oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk
 • deltakelse i Indre Østfold legevakt etter avtale. Det er gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Det er ikke tilpliktet andre kommunale oppgaver til hjemmelen, men det er muligheter for det hvis man ønsker det.
Kvalifikasjoner
 • lege med norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt
 • god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
Personlige egenskaper
 • positiv og fleksibel
 • strukturert og ansvarsbevisst
 • trives med et høyt arbeidstempo
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr
 • ALIS-avtale for lege under spesialisering
 • ALIS-tilskudd
 • rett til Helforefusjon
 • dyktig helsesekretær med mange års erfaring i praksisen
Kontaktinformasjon
Jan Børre Johansen, Enhetsleder for legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no

Generelle opplysninger
Du sender søknad, CV, attester/tjenestebevis og vitnemål elektronisk via lenken «Søk stillingen» på denne siden.

Har du spørsmål om utfylling av elektronisk søknad, kan du kontakte Jobbnorge på telefon 75 54 22 20.  

Indre Østfold kommune mener det er viktig med mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. 

Vær klar over at navnet på søkere kan bli offentliggjort, selv om du som søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet om dette og får anledning til å trekke søknaden din hvis du ønsker det.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktperson
Navn: Trøgstad legekontor
Telefon: 69826230
Arbeidssted
Trøgstad Torg 3
1860 TRØGSTAD