Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Dersom du ønsker en fremtid som kirurg er UNN Narvik en av de stedene du bør vurdere for å starte din kirurgiske karriere.

Vi står foran spennende forandringer med å flytte inn i nytt sykehus fra høsten 2024. Avdelingen har flere nisjefunksjoner, og jobber mot å tilegne seg ny teknologi som robotkirurgi.

Vi ønsker å skape fremtidens helsetjeneste i nye UNN Narvik, og med det selvfølgelig fremtidens kirurgi i avdelingen.

Du vil være en aktiv bidragsyter i avdelingen med ditt gode humør og arbeidskapasitet. Du vil oppleve et kollegium som bryr seg om deg, og vil bidra til at du utvikler deg faglig og som person. Vi lyser ut vikariater ved vår avdeling for å rekruttere og stabilisere LIS2/3-sjiktet.

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid
 • bidra aktivt til egen faglig progresjon og utvikling gjennom utdanningsforløpet
 • bidra med veiledning, teamarbeid og undervisning
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i 5-delt vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Det kreves  norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god norsk skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Relevant yrkeserfaring er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Du har motivasjon og interesse for kirurgifaget.
 • Du jobber strukturert og målrettet.
 • Du er god til å kommunisere, samarbeide i struktur og har forståelse for din rolle i teamet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler

Arbeidssted fase 1: Spesialistutdanningen ved UNN HF

Arbeidssted fase 2: Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli omgjort til stilling som legespesialist ved UNN Narvik.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Anne Marthe Foshaug Jenssen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 47636964
E-post: Anne.Marthe.Foshaug.Jenssen@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusveien 3
8516 Narvik