Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nå har du sjansen til å bli fastlege i Norges mest attraktive by!

Sandnes kommune satser på fastlegeordningen og har gjort en rekke tiltak for å bedre arbeidsvilkårene for fastlegene. Vi har næring som hovedmodell, men tilbyr også noen fastlønnsstillinger. Vi har også flere fastlønnsleger på legevakt som dekker nattevakter, og fokus på samhandling med øvrige kommunale tjenester. Vi er opptatt både av å rekruttere og å beholde leger.  Under avsnittet "Vi tilbyr" kan du lese mer om de gode vilkårene som fastlønnet fastlege i Sandnes. 

Her finner du også mer informasjon om å være fastlege i Sandnes kommune:
www.sandnes.kommune.no/sti/jobb-i-Sandnes-kommune/fastleger/
Gauken legesenter er et ganske nyopprettet kommunalt drevet fastlegekontor med fastleger i fast kommunal ansettelse. Det er planlagt flytting i sommer til nye og flotte lokaler i Møllekvartalet. Legekontoret har 3 stillinger som hjelpepersonell, og per i dag 3 leger i 100% stillinger. De nye lokalene har mulighet for å utvide til 6 leger. 

Vi søker nå etter en vikar grunnet foreldrepermisjon. Vi ønsker oppstart så raskt som mulig. med varighet til 4.4.2025.
Listelengde er på 600 pasienter. 

Kontaktpersoner:
Administrasjon: Hege Kalviknes, hege.kalviknes@sandnes.kommune.no
Medisinskfaglig ansvarlig lege: Aim Undag, aim.yap.undag@sandnes.kommune.no

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegejobb med fast lønn
 • Listeansvar for fastlegeliste
 • Inntil 20% kommunal bistilling på helsestasjon, skolehelsetjeneste, sykehjem eller andre kommunale legeoppgaver. Kommunen legger stor vekt på interesse og ønsker. 
 • Deltagelse i legevakt

Kvalifikasjoner
 • Det er krav om norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Det er krav om godkjent norsk turnustjeneste/LIS1, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Rett til trygderefusjon
 • Påbegynt videreutdanning i allmennmedisin, eller ferdig spesialist i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig. Søkere uten nordisk morsmål må dokumentere språkkunnskaper tilsvarende minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
 • I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose og MRSA før tiltredelse 

Personlige egenskaper
Sandnes søker deg som er:
 • God til å samhandle og kommunisere med andre
 • God til å samarbeide i team
 • Faglig dyktig
 • Evne til å jobbe selvstendig 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjert i allmennmedisin og gode pasientforløp
 • Har vilje til å dele kunnskapen din med andre
 • Pålitelig og forutsigbar

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialiteten i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp og etterutdanning. Du kan oppfylle alle læringsmålene i nytt utdanningsløp i kommunen, også institusjonstjeneste
 • Gode veiledere i allmennmedisin
 • Sandnes kommune dekker abonnement på NEL for leger i kommunen 
 • Vi har velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg

Fastlegene i Sandnes har legevakt på Sandnes legevakt. Det er interkommunal legevakt, med dyktige sykepleiere på døgnbasis.
Legene har legevakt etter oppsatt turnus, ca.2 vakter per måned. Legevaktene på kveldstid og i helg gjennomføres som næringsdrift og etter avtalene i SFS 2305. De fleste nattevakter dekkes av fast ansatte leger. 

Sandnes kommune inngår i velfungerende interkommunalt samarbeid om KAD avdelingen Jæren øyeblikkelig hjelp, og det er interkommunal sykehjemslegevakt. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dan Skoglund
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47458837
E-post: dan.skoglund@sandnes.kommune.no
Navn: Grethe Finnås
Tittel: Rådgiver legetjenester administrasjon
Telefon: 97527375
E-post: grethe.finnas@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Gauken legesenter
Ganddalsgata 7
4306 SANDNES