Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bærum kommune er landets 5. største kommune med over 130 000 innbyggere og 127 fastlegehjemler fordelt på 34 legekontor.
Vi har nå en ledig næringsdrevet fastlegehjemmel ved Helset legesenter AS, da en av våre dyktige og hyggelige fastleger skal slutte.

Helset Legesenter AS ble etablert i 1996 og holder til i funksjonelle og nyoppussede lokaler sentralt på Bærums Verk.

Legesenteret er veldrevet og består av separate legekontorer med 5 hyggelige og erfarne fastleger (3 spesialister i allmennmedisin), og 5 dyktige og erfarne helsesekretærer, hvorav 1 sekretær jobber i 100% stilling og 4 sekretærer i 60% stilling.

Helset Legesenter AS har som målsetting å være et legesenter med høy faglig og etisk standard, god tilgjengelighet for pasientene, trygg økonomi og trivsel på arbeidsplassen. Det serveres felles lunsj hver dag.

Fastlegene ved senteret jobber tett sammen og har en velfungerende kollegial fraværsordning, og gode etablerte rutiner for ryddig internt samarbeid. Fastlegene på senteret har i tillegg smågruppe med faste møter.

Legesenteret ligger i et sentralt vekstområde, tett på offentlig kommunikasjon og med god tilgang på pasienter.
Det er en langsiktig og ryddig leieavtale. Senteret bruker Trinnvis.

De bruker CGM Allmenn journalsystem, som har integrasjon mot HelseNorge.no, og det er hjemmekontorløsning.  Maskinvare er holdt jevnlig oppdatert. De har et velutstyrt og effektivt laboratorium tilknyttet Fürst. EKG, spirometri, 24-timers blodtrykksmåling fra Spirare. Flere av fastlegene har personlig ultralydapparat.

Bærum kommune legger stor vekt på å sørge for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Bærum får du ved oppstart tilbud om individuell ALIS avtale og raskt tildelt veileder som tilbyr tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulig å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i kommunen.

Velkommen til oss!


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller må ha påbegynt et spesialiseringsløp i allmennmedisin (ALIS)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Ønskelig at ny hjemmelsinnehaver starter opp 01.10.2024

Personlige egenskaper
 • Engasjement og særlig interesse for allmennmedisin
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Helset legesenter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1000 pasienter
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Egen veileder med ansvar for LIS3

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Winje Kvam og Patrick Stensrud
Tittel: Spesialkonsulenter v/enhet for administrasjon av fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
E-post: fastlege@baerum.kommune.no
Arbeidssted
Helset legesenter as
Skollerudveien 11
1353 BÆRUMS VERK