Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk avdeling på Gjøvik og Lillehammer ble samorganisert fra 1.1.2024 og står foran mange spennende oppgaver!
Avdelingen har til sammen lokalsykehusansvar for ca. 200 000
innbyggere i gamle Oppland fylke.  Avdelingen har oppgaver innenfor alle
de indremedisinske fagområdene samt områdefunksjon for fagområdet
blodsykdommer. Det er en stor akuttavdeling med ca. 12 000 innleggelser fordelt
på tre sengeposter på hvert hus. Det er stor dialyseaktivitet og godt utstyrte
laboratorier innenfor hjerte-, lunge og fordøyelesesykdommer. Til sammen er det
ca. 37 000 polikliniske kontakter og 11 000 dagbehandlinger hvert år.
Avdelingen har aktivitet på de lokalmedisinske sentrene i Valdres og Nord-
Gudbrandsdalen samt på spesialistsenteret på Hadeland.

 

Medisinsk avdeling på Lillehammer er en generell medisinsk avdeling med grenspesialister innen kardiologi, lungesykdommer, nefrologi, infeksjonssykdommer, gastroenterologi og akutt- og mottaksmedisin. Det er 23 overlegestillinger ved avdelingen, 14 LIS2/3 og 10 LIS1. Sykehuset er akuttsykehus for ca. 90.000 mennesker innen kirurgi og indremedisin, og har ellers både egen barneavdeling, kvinneklinikk og nevrologisk avdeling. 

 

Medisinsk avdeling Lillehammer har følgende stillinger ledig fra september -24 , eller etter avtale 

LIS 2/3 - vikariat 100 % x 3 i 6 mnd. med mulighet for forlengelse 

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Generell LIS 2/3 - vakt med tilstedeværelse på avdeling på vakt. Disposisjonsansvar for LIS1 i vakt. 3 ulike bakvaktsordninger som er tilstede dagtid, tilkalles ved behov, det vil si hjertevakt, nyrevakt og generell medisinsk bakvakt.
 • For tiden 12-delt vakt for LIS 2/3.  

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søker til LIS2 må ha gjennomført 18 måneders turnustjeneste eller tilsvarende (LIS 1 utdanning).
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
 • Strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • En trivelig avdeling med høyt tempo, hyggelige kollegaer og meget kompetente fagpersoner.
 • Et ypperlig sted for yngre kollegaer til å bygge seg en bred og solid indremedisinsk erfaring.
 • LIS3- utdannelse i indremedisin, akutt- og mottaksmedisin, nefrologi, kardiologi, gastroenterologi, infeksjonsmedisin, hematologi (ikke geriatri og endokrinologi). 
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Ellen Bøhmer
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4741907719
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Lillehammer
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer