Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Arbeidsmiljøavdelingen ved Divisjon St. Olavs hospital driftsservice har et ledig vikariat i 50 % med varighet på 2 år. 

Arbeidsmiljøavdelingen er en egen bedriftshelsetjeneste for St. Olavs hospital samt noen andre nære samarbeidspartnere.
Vi er et godt og sammensveiset tverrfaglig team bestående av leger, spesialsykepleiere, fysioterapeuter, psykolog og yrkeshygieniker som sammen jobber med å vurdere og redusere risikoen for at faktorer i arbeidsmiljøet fører til sykdom og skader, vi betjener ca 11.000 ansatte.

Er du interessert i arbeidsmedisin, og kan tenke deg å jobbe med forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader hos sykehusansatte?
Ønsker du en fleksibel, variert og faglig spennende jobb uten skift- eller nattarbeid? Da kan dette være jobben for deg. Som bedriftslege bistår man arbeidsgiver med vurderinger av helserisiko forbundet med ulike arbeidsmiljøfaktorer. Hovedsakelig arbeider man på systemnivå med vurderinger, undervisning og bistand opp mot organisasjon og ledelse, men man har også individuell oppfølging for eksempel i forbindelse med mistenkt arbeidsrelatert sykdom.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø
 • Helseovervåkning og målrettede helseundersøkelser
 • Arbeidsrelaterte konsultasjoner/vurderinger
 • Rådgivning, veiledning og undervisning innen arbeidsmedisin og HMS
 • Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv
 • AKAN arbeid
 • Til stillingen kan det pålegges andre oppgaver enn de som er omtalt over når situasjonen tilsier det og stillingsinnehaver er kvalifisert for oppgaven

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig med spesialistutdanning i arbeidsmedisin samt erfaring fra bedriftshelsetjeneste og interesse for forebyggende helsearbeid
 • Søker må disponere egen bil   

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Ha evne til selvstendig, strukturert og resultatorientert arbeid, samt være endringsvillig
 • Ha gode samarbeidsevner, være en inspirerende, inkluderende kollega og samarbeidspartner
 • Utviklingsorientert og interesse for forbedringsarbeid

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø med fokus på flerfaglig samarbeid
 • Lønn etter gjeldene overenskomster
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Oddny Bøe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 951 26 880
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Arbeidsmiljøavdelingen, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gt. 12
7030 TRONDHEIM