Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ett ledig vikariat som overlege ved ØNH Ålesund frå snarast til 31.12.24

ØNH-seksjonen har 5 overlegar og 4 LIS, og omfattar hørselssentral og audiopedagogisk eining. Seksjonen dekker eit breidt kirurgisk spekter, bl.a. mellomørekirurgi, bløtdelskirurgi, nese-bihule-operasjoner, larynks og plastisk ansiktskirurgi. Det finnst eit tett samarbeid med barneavdeling herunder barne/nyfødtintensiv
og kreftavdeling.

Ålesund sjukehus ligg omkransa av flott natur, fjord og fjell. Ålesund kan tilby urbant og rikt kulturliv med festivalar og konsertar. Vi har nærleik til ekstreme naturopplevingar både sommar og vinter, som toppturar i Sunnmørsalpane og padling i havgapet. Du kan lese meir om regionen vår her!

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid poliklinikk
 • Operasjonar i lokal- og generell anestesi
 • Vurdering av henvisingar.
 • Overlegane går i 5 delt vakt med LIS i forvakt

Kvalifikasjonar

 • Det søkes etter autorisert lege, med spesialisering innan øre-nese- hals- sjukdomar
 • Fordel med erfaring frå ØNH-avdelingar i Norge
 • God i norsk både munntleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnene
 • Du er strukturert og imøtekommande
 • Du er pasientorientert
 • Du er engasjert

Personleg eignaheit vert vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Monika Dahl Berget
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: +47 70105271
E-post: Monika.Berget@helse-mr.no
Navn: Lars Fredrich Duwe
E-post: Lars.Friedrich.Duwe2@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
ØNH Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund