Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vår fastlege skal ut i praksis i forbindelse med spesialisering, vi har derfor behov for vikar i denne perioden. Stillingen innebærer ansvar for fastlegeliste, deltakelse i legevakt og andre oppgaver innenfor den kommunale legetjenesten. Vi er åpen for å tilpasse oss deg og være fleksibel på turnus og vaktbelastning. Det vil være mulighet for fastlønnsavtale for hele stillingen.

Nordreisa kommune har i dag full legedekning. Legekontoret har 6 fastlegehjemler, 2 LIS1-leger, 2 legevaktsleger, legestudenter fra UIT, kommuneoverlege, legesekretærer og sykepleiere. Kontoret er veldrevet og er kjent for et godt og utviklende arbeidsmiljø. 

Lokaliteter er på Sonjatun Helsesenter, som er samlokalisert med Distriktsmedsinsk Senter Nord-Troms (underlagt UNN). 

Her kan du se film fra legekontoret


Arbeidsoppgaver:
 • Fastlegearbeid
 • Oppgaver innenfor kommunalhelsetjenesten
 • Legevaktsarbeid 
 • Veiledning
Kvalifikasjoner: 
 • Norsk autorisasjon og gjennomført LIS1 kommunehelsetjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin (ikke krav)
 • Innfri kompetansekrav i akuttmedisinforskriften §7
 • Søker må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Beherske tilgjengelige elektroniske hjelpemidler
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten og personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi søker deg som er selvstendig, fleksibel, som samarbeider godt med de andre ansatte og bidrar til et godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr: 
 • Variert arbeid med mange faglige utfordringer i et godt flerfaglig arbeidsmiljø
 • Legekontor og legevakt samlokalisert og med meget velutstyrt laboratorium, betjent av sykepleiere
 • Nært tilknyttet sykestue, fødestue, hudpoliklinikk, dialyseavdeling , rehabiliteringsavdeling, ortopedi, røntgenavdeling betjent av radiolog fra UNN, ambulerende spesialist innen fagene hud og ØNH. 
 • Kommunen dekker kursavgift utover det som blir dekket av legeforeningen
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Deltakelse i kommunal legevakt med mulighet for ekstra vakter
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju,
Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato.

Økonomiske fordeler - Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Som innbygger i Nordreisa kommune vil du automatisk få tilgang til betydelige fordeler gjennom tiltakssonen for Nord - Troms og Finnmark. 
Vi nevner her:
Gratis barnehage fra 1. august 2023.
Nedskriving av gjeld i lånekassen med 20% per år, maksimalt kr 30.000 (fra 2023)
Lavere skatt på alminnelig inntekt, lavere trinnskatt og ekstra fradrag på skatten i form av Finnmarksfradrag.
Lavere strømkostnader jamfør bortfall av forbruksavgift på strøm og bortfall av mva. på strøm.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nordreisa kommune
Kontaktperson
Navn: Guro Boltås
Tittel: Virksomhetsleder for Helsetjenester
Telefon: 41 70 61 24
E-post: guro.boltas@nordreisa.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Legekontoret i Nordreisa
Sonjatunvegen 21
9151 STORSLETT