Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ortopedisk klinikk utlyser et 12 måneders fellowship innen knekirurgi 

Stillingen vil ha fagtilhørighet til kneseksjonen, og er i utgangspunktet en dagtidsstilling med mulighet for UTA med kveldspoliklinikk eller tjeneste ved Ortopedisk Akuttpoliklinikk. Ønsket oppstart 1. september 2024

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca 600.000 innbyggere som innebærer at ortopedisk klinikk er en av landets største ortopediske klinikker. Avdelingen har stor aktivitet innen øyeblikkelig hjelp og elektiv kirurgi.  

Kneseksjonen består for tiden av seks overlegestillinger der alle er involvert i pågående forskningsprosjekter ved avdelingen.  Seksjonen tilbyr det meste av knekirurgi med utstrakt virksomhet innenfor både protese og artroskopisk kirurgi. Det tilbys total- og uniproteser hvor en relativ stor andel er såkalt komplekse primærproteser. Revisjonskirurgi utføres på ukentlig basis. Innenfor den artroskopiske kirurgien er det et betydelig volum av de fleste typer meniskkirurgi og ligamentrekonstruksjoner. ACL utgjør hovedtyngden, men MCL, PCL og LCL samt revisjonskirurgi utføres hyppig. I tillegg gjøres det et betydelig antall patellastabiliserende inngrep. 

Ortopedisk klinikk har ansvar for spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi og undervisning av medisinerstudenter. Det er knyttet professorat og flere kliniske stipendiater til avdelingen. Det drives forskning innen en rekke fagområder

Alle interessenter må søke elektronisk og beskrive i søknaden hvordan et opphold på Ahus vil kunne være til nytte i videre arbeid etter endt periode. 

Arbeidsoppgaver

 • Fellowshipet vil tilknyttes kneseksjonen hvor søkeren skal bidra i den daglige virksomheten på linje med overlegene. 
 • Poliklinisk og operativ virksomhet både ved Nordbyhagen, Ski sykehus og Ahus Gardermoen. Det må påregnes tjeneste ved alle steder.
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering og medisinerstudenter.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent spesialist i ortopedi eller erfaren LIS 3 som ønsker faglig fordypning innenfor knekirurgi.
 • Må beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig.
 • Søkeren må ha fast stilling ved et annet sykehus i Norden med arbeidsgiver som ønsker at vedkommende fordyper seg innenfor knekirurgi og er villig til å gi permisjon i 12 måneder

Personlige egenskaper

 • Arbeidskapasitet og motivasjon vektlegges.
 • Må like varierte utfordringer.
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne.
 • Evne og vilje til tverrfaglig samhandling.
 • Evne og vilje til gjennomføring av forskningsprosjekter.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Ortopedisk klinikk bidrar med full lønn for hele perioden etter gjeldende avtaler. 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentralt beliggende i landlige omgivelser, kort reisevei fra Oslo
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Jan Rune Mikaelsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67696000
Navn: Truls Martin Straume-Næsheim
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67696000
Hjemmeside
Arbeidssted
ORT leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen