Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Da bør du lese videre!

Vi søker vikar til kommunens sykehjem (korttids-, langtids-, palliative- og KAD-plasser). 60% stilling, med fleksibel lengde på vikariatet. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 

Arbeidsoppgaver

  • Dine arbeidsoppgaver vil være legetjenester til pasienter på institusjon, korttids/KAD, palliative plasser og langtidsplasser. De kommunale legene inngår i en beredskapsvaktordning på KAD på dagtid i helgene. 

Kvalifikasjoner

Til stillingen er det krav om at du har norsk autorisasjon. Du må ha gode norskkunnskaper for å kunne forstå og gjøre deg forstått samt følge de dokumentasjonskravene som kreves. Gode IKT-ferdigheter er også et krav til stillingen. Det er ønskelig at du har erfaring og kunnskap om sykehjemsmedisin, KAD, palliasjon og demens/psykogeriatri. Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen. For at din søknad skal bli tatt i betraktning ber vi deg legge ved dokumentasjon på din utdannelse og arbeidserfaring, i form av vitnemål og tjenestebevis/attester.

Søknader vurderes og intervjuer holdes fortløpende.

 

Du er en person som

  • er god på samarbeid med andre faggrupper - tverrfaglig samarbeid
  • viser evne til fleksibilitet og selvstendighet i ditt arbeid
  • har humor
  • er realistisk og ser muligheter
  • er strukturert
  • har forståelse for virkeligheten av involvering av pasienter og pårørende
  • følger Rælingen kommune sine verdier: Respekt, ansvarlighet og redelighet

Personlig egnethet vektlegges i stor grad.

Vi tilbyr

Rælingen kommune er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin. Vi tilbyr hyggelige kollegaer og svært konkurransedyktig lønn.

Rælingen kommune er en moderne organisasjon med korte beslutningsveier, og store muligheter for påvirkning. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, blant annet fritidsforsikringer. Vi har også et velfungerende bedriftsidrettslag som arrangerer blant annet turer, treninger og kurs. Hver sommer arrangeres det sommerfest for alle ansatte i kommunen. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Rælingen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Paola Maria Sjøqvist
Tittel: assisterende kommuneoverlege
Telefon: 928 67 474
E-post: paola.maria.sjoqvist@ralingen.kommune.no
Navn: Marit Engvik Grødum
Tittel: avdelingsleder
Telefon: 415 87 421
E-post: marit.grodum@ralingen.kommune.no
Arbeidssted
Folkehelse, Rælingen kommune
Bjørnholthagan 6
2008 FJERDINGBY