Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i hele Agder. Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet. Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. ARA er godkjent som utdanningsinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin, og vi tilbyr et sømløst spesialiseringsløp for leger i denne spesialiseringen.

Vi har ledig 100% fast stilling for overlege i rus- og avhengighetsmedisin (RAM), evt. annen relevant spesialitet. Lege uten spesialitet kan bli vurdert for vikariat i stillingen.

Døgnenheten ved Byglandsfjord befinner seg i naturskjønne omgivelser ved inngangen til Setesdal. Enheten har 15 døgnplasser og gir tverrfaglig spesialisert behandling til pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP pasienter) i inntil 6 måneder. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt med psykolog-, medisin- og sosialfaglig. Behandlingstilbudet består av behandlersamtaler, Seeking Safety basert gruppeterapi, rusmestringssamtaler, miljøterapi, fysisk aktivitet, friluftsliv og medikamentell behandling. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling i tråd med nasjonale føringer
 • Selvstendig arbeid i tverrfaglig team
 • God dokumentasjon/journalføring etter gjeldende retningslinjer
 • Veiledning og undervisning internt og eksternt
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lover og forskrifter

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Evt. spesialist i psykiatri eller allmennmedisin. Lege uten disse kvalifikasjonene kan bli vurdert og oppfordres til å søke vikariat i stillingen. Turnusventere kan også bli vurdert for vikariat
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt, tilsvarende nivå B2. Evt. nordisk språk
 • Ønskelig med erfaring fra fagområdet
 • Ønskelig med kjennskap til IT-systemet DIPS

Personlige egenskaper

 • Vi søker en engasjert kollega som har stor interesse for rus og avhengighetsmedisin. Du må være opptatt av pasientsikkerhet, tverrfaglig samarbeid og ha en løsningsorientert tilnærming

Vi tilbyr

 • Rus og avhengighetsmedisin er et fag i utvikling. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet
 • Legegruppa vår har erfaring fra forskjellige fagfelt. Flere av legene har dobbeltspesialiteter
 • Muligheter til å bidra i ulike arbeidsgrupper hvor den faglige bakgrunnen som lege har en sentral rolle
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner
 • God pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn etter avtale. Samt individuelt tillegg
 • Familievennlig arbeidsforhold, muligheter for fleksibel arbeidstid etter avtale
 • Pr. tid ingen vaktbelastning 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Eirin Emaus
Tittel: spes almenmedisin
Telefon: 38 13 27 50
Navn: Øystein Lie
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 908 20 711
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA døgn Byglandsfjord
Vassendfeltet 3
4741 Byglandsfjord
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image