Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sørlandet sykehus HF har ansvar for spesialisthelsetjenester for befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger ved Klinikk for psykisk helse og består av tre seksjoner.

Psykiatrisk sykehusavdeling seksjon Arendal består av enhet A, enhet B, enhet D og alderspsykiatrisk poliklinikk. Enhet A og B, som totalt har 17 døgnplasser, er lukkede akuttenheter med ansvar for pasienter i behov for ø-hjelpsinnleggelse. Enhet D, som har 10 døgnplasser, er en lukket enhet med ansvar for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Enheten forvalter også ansvar for noen pasienter med dom på overføring til tvunget psykisk helsevern. 

Vi har ledig

 • 1 x 100% st. fast som overlege i enhet D

Tiltredelse etter avtale.

I tillegg til omsøkt overlege har enhet D fast ansatt en psykologspesialist.

Søkere må legge ved dokumentasjon på utdanning, spesialistgodkjenning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile
befolkningens mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke
hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og rehabilitering av alvorlige psykiske lidelser
 • Utredning og behandling av somatisk samsykelighet
 • Ansvar for pasienter med dom på overføring til tvunget psykisk helsevern
 • Veiledning av medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Deltagelse i fagteam som består av enhetsleder, assisterende enhetsleder, overlege og psykologspesialist
 • Deltagelse i bakvaktsordning som for tiden er 14-delt (forutsetter ledig vaktlinje)
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentral

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning i psykiatri eller kort tid igjen av utdanningsløp som LIS3 i psykiatri
 • Kjennskap til relevant lovverk inkludert psykisk helsevernloven
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk språk
 • Erfaring med veiledning av leger i spesialisering er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med pasienter med dom på overføring til tvunget psykisk helsevern er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strukturert
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr

 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling i en seksjon som har et aktivt forskningsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter gjeldende overenskomst og individuelt tillegg
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Torunn Marie Risdal Momrak
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 911 72 301
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonsesegere
Navn: Ole Kristian Drange
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 476 23 258
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Enhet D, Psykiatrisk sykehusavdeling, Sørlandet sykehus HF
Dydens vei 22
4838 Arendal
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image