Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Det er ledig en fast stilling og et sommervikariat med mulighet til forlengelse som lege i spesialisering i thoraxkirurgi.  Stillingen er tillagt tjenestetid og p.t. primærvakt ved Thoraxkirurgisk avdeling, seksjon Ullevål og Rikshospitalet. Tiltredelse etter avtale.

Avdelingen har lands- og regionsfunksjon for utredning og kirurgisk behandling av et bredt spektrum av pasienter med medfødt og ervervet hjerte- og lungesykdom. Dette inkluderer også transplantasjon av hjerte og lunger, mekanisk understøttelse av hjerte- og lungesvikt, samt sykdom i hjertenære kar. Avdelingen deltar i behandling ved det regionale traumesenteret. Det er et nært samarbeid med Karavdelingen i Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK) og Intervensjonssenteret. Thoraxkirurgisk avdeling OUS drives som en felles avdeling med to lokalisasjoner, en ved Rikshospitalet og en ved Ullevål.

Attester og referanser skal benyttes. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Den som tilsettes skal ha et felles ansvar for å delta i hele behandlingssløyfen for våre pasienter, dvs. utredning, behandling og oppfølging i avdelingen samt poliklinisk virksomhet.
 • I stillingen inngår p.t. 6-delt primærvakt på Ullevål.
 • Stillingen er tillagt deltakelse i postoperativ- og intensivbehandling i avdelingens enheter.
 • Den som tilsettes må påregnes å delta i administrativt og organisatorisk arbeid knyttet til pasientbehandling.
 • Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsarbeid og undervisning, og det er ønskelig med dokumentert erfaring fra dette.
Kvalifikasjoner
 • Søker må være autorisert lege i Norge eller ha norsk lisens. 
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus) eller tilsvarende.
 • Dokumentert og oppdatert kirurgisk kompetanse vil bli vektlagt.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn. 
Personlige egenskaper
 • Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsevne og evne til god kommunikasjon.
 • Vi ønsker en person med forskningserfaring og vedvarende interesse for faglig fordypning. 
Vi tilbyr
 • Et spennende miljø og faglige utfordringer.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø og har nulltoleranse for mobbing og trakassering.
 • Tilsetting skjer på vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Per Snorre Lingaas
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92286633
E-post: plingaas@ous-hf.no
Arbeidssted
Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0455 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image