Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker kommunelege med stor interesse og engasjement for pasientenes beste 

Nordre Follo kommune søker etter allmennlege i spesialisering (ALIS) i 2 faste stillinger 100 % og 1 vikariat 100 % stilling i avdeling legetjenester. Ved internt opprykk vil det kunne bli ledige vikariater. 

Som kommunelege er du en del av et større miljø med samarbeidende kommuneleger som dekker ulike tjenester innenfor kommunen. Kommuneoverlegen er vår medisinskfaglige rådgiver.

Avdelingen Legetjenester har lege ved Nordre Follo legesenter, sykehjem, daglegevakt, flyktningehelsetjeneste, helsestasjoner og skolehelsetjeneste. Som kommunelege vil du rullere mellom disse tjenestene. 

Avdelingen hører til virksomheten Rehabilitering og legetjenester.

Arbeidsoppgaver
Dine hovedoppgaver som lege i vår kommune vil være å
 • forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader hos pasienter som du til enhver tid har ansvaret for
 • ha ansvar for at den behandlingen du gir er lindrende, effektiv og av god kvalitet

Kvalifikasjoner
 •  offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon 
 •  påbegynt eller fullført spesialistutdanning 
 •  relevant erfaring – erfaring som kommunelege vil bli prioritert
 •  krav om gode norskkunnskaper – muntlig og skriftlig 
 Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse. 

Personlige egenskaper
Som kommunelege i Nordre Follo kommune har du stor interesse og engasjement for pasientens beste. Du bygger din gjerning på respekt og omsorg for pasientene og ivaretar den enkelte pasients interesse og integritet. Du er opptatt av å holde deg faglig oppdatert, og har ønske om å bidra til utvikling og gode løsninger for legetjenesten i Nordre Follo.  

Du trives i samarbeid med andre og er nysgjerrig og åpen i møte med nye mennesker. Du må ha gode kunnskaper om kropp og helse, og være flink med mennesker.

I tillegg er det viktig for oss at du
 • er handlekraftig med god gjennomføringsevne 
 • er fleksibel og løsningsorientert 
 • har evne til å se at du er en del av en større tjeneste, og at det du gjør betyr noe for andre 
Vi legger vekt på at du egner deg personlig for jobben.

Vi tilbyr
 • fast møtepunkt ukentlig med alle kommunelegene
 • et usedvanlig godt arbeidsmiljø 
 • god tilrettelegging for faglig utvikling 
 • fokus på å rekruttere og beholde
 • fokus på god organisering av utdanningsløpet for ALIS
 • mulighet for gjennomføring av spesialiseringen innen normert tid. 
Nordre Follo kommune er IA-bedrift.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktperson
Navn: Lene Svendsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 930 56 194
E-post: Lene.Svendsen@nordrefollo.kommune.no
Arbeidssted
Ski sykehus
Vardåsveien 3
1400 SKI