Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgåver
  • Fastlegearbeid
  • Ein deltek i 36-delt interkommunal legevakt med Time kommune lokalisert i Klepp sentrum ettermiddag/kveld og helg, og med Hå og Time kommunar lokalisert på Bekkeheien i Hå kommune kl. 23-08.
Kvalifikasjonskrav:
Norsk autorisasjon og refusjonsrett
LIS3 eller spesialist i allmennmedisin
Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
Det er krav om politiattest nyaren enn 3 mnd.

Søker må ha gjennomført LIS1-tjeneste.
Ved tildeling av legeheimelen vil ein legge stor vekt på personlege eigenskapar og gode samarbeidsevner.

Personlege eigenskapar
Motivasjon for å jobbe med allmennmedisin
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Gode evner til å arbeida strukturert og sjølvstendig
Bidra til eit godt arbeidsmiljø

Kommunen legg til rette for spesialisering i allmennmedisin med rettleiar og deltaking i ALIS tilskots-ordning. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Klepp kommune
Kontaktpersoner
Navn: Roman Benz
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 48136838
E-post: roman.benz@klepp.kommune.no
Navn: Håvard Ims
Tittel: fungerande kommuneoverlege
Telefon: 93099114
E-post: havard.ims@klepp.kommune.no
Navn: Kåre Horpestad
Tittel: lege (noverande heimelsinnehavar)
Telefon: 98676977
E-post: kaarehorpestad@hotmail.com
Navn: Åge Aleksander Skretting
Tittel: lege
Telefon: 92626099
E-post: age.aleksander.skretting@klepp.kommune.no
Arbeidssted
Jæren legesenter
Kjøpmannsbrotet 5
4351 KLEPPE