Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bærum kommune er landets 5. største kommune med over 130 000 innbyggere og 127 fastlegehjemler fordelt på 34 legekontor.

Vi har nå en ledig næringsdrevet fastlegehjemmel ved Lysakerfjorden legesenter, da en av våre dyktige og hyggelige fastleger skal slutte.

Lysakerfjorden Legesenter DA er en tre-legepraksis som holder til i moderne lokaler på Lysaker Torg, med kort avstand til buss og tog. Egen parkeringsplass i garasjeanlegg i samme bygg som kontoret kan leies.

Legesenteret er meget veldrevet, organisert som et DA, og består av 3 hyggelige og erfarne fastleger, 1 meget dyktig og stabil helsesekretær, samt ett kontor som leies ut til en kiropraktor.

Journalsystemet som brukes er Infodoc Plenario Sky som har integrasjon mot Helsenorge.no, og har en velfungerende og enkel hjemmekontorløsning.

Laboratoriet er utstyrt med alt som forventes i en moderne allmennpraksis inkludert EKG, 24-timers hjerteovervåkning, spirometri, audiometri og 24-timers BT-måling.

Praksis som skal overdras er veletablert og veldrevet, med god økonomi og langsiktig leieavtale. Fastlegene ved senteret jobber tett sammen og har en velfungerende, kollegial fraværsordning.

De er veldig opptatt av eget arbeidsmiljø og stenger derfor digital kommunikasjon med pasienter i helger og ferier, samt at legene har fri hver tredje fredag og har én administrasjons dag i uken.

Bærum kommune legger stor vekt på å sørge for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Bærum får du ved oppstart tilbud om individuell ALIS avtale og raskt tildelt veileder som tilbyr tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulig å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i kommunen.

Velkommen til oss!


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)


Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller må ha påbegynt et spesialiseringsløp i allmennmedisin (ALIS)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis


Personlige egenskaper
 • Engasjement og særlig interesse for allmennmedisin
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
Personlig egnethet vektleggesVi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Lysakerfjorden legesenter DA
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1000 pasienter
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Egen veileder med ansvar for LIS3


Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Winje Kvam og Patrick Stensrud
Tittel: Spesialkonsulenter v/enhet for administrasjon av fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
E-post: fastlege@baerum.kommune.no
Arbeidssted
Lysakerfjorden legesenter
Lysaker torg 2
1366 LYSAKER