Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Patologiavdelingen ved Akershus Universitetssykehus søker etter overlege i patologi.

Patologiavdelingen har ledig fast stilling som overlege i 100 %. Vi har behov for kompetanse innen flere ulike fagområder, herunder cytologi, og kombinasjoner av fagfelt kan diskuteres. Oppstarttidspunkt 1. september.

Avdelingen tilstreber å ha et høyt faglig nivå og et godt sosialt miljø. Det er et utstrakt og godt samarbeid med de kliniske miljøene. Avdelingen utfører mange varierte oppgaver og er engasjert i ulike nasjonale og regionale prosjekter knyttet til patologifaget og persontilpasset medisin.  
 
Patologifaget er i rask utvikling og vi tar mål av oss til å ta i bruk nyutviklede metoder. Det er bl.a. etablert egen seksjon for molekylærpatologi med ukentlige «tumor-board»-møter med patologer i de aktuelle faggruppene.

Patologiavdelingen er en del av Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus. Vi er rundt 80 ansatte i et meget hyggelig arbeidsmiljø. Avdelingen er inndelt i fire seksjoner: Histologi, cytologi, molekylær patologi og diagnostikk. I diagnostikk seksjonen jobber det 17 overleger, 6 LIS og 2 obduksjonsteknikere/patologiassistenter.

Patologiavdelingen mottar prøvemateriale fra Ahus, spesialister og primærhelsetjeneste i opptaksområdet. I 2023 mottok vi 35587 histologiprøver, 72244 cervixcytologi prøver og 7150 klinisk cytologi prøver. Det ble utført 133 obduksjoner. I tillegg til ordinære tilleggsundersøkelser utfører vi molekylære analyser og flowcytometri. Vi har en egen forskningsgruppe i avdelingen, og flere av våre overleger deltar i forskningsprosjekter i samarbeid med klinikere. 

Avdelingen er akkreditert etter EN-ISO 15189 standard. Vi kan tilby et inspirerende og hyggelig fagmiljø med bred kompetanse. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre diagnostikk i flere av avdelingens faggrupper.
 • I tillegg til diagnostikk består arbeidsoppgavene av undervisning, rådgivning og tverrfaglig samarbeid.
 • Overlegene deltar i interne faggrupper med ansvar for faglig oppdatering og tverrfaglige møter. 
 • Vi er godkjent som utdanningsinstitusjon i patologi for hele spesialistutdanningen, og som overlege ved avdelingen må man supervisere og veilede leger i spesialisering. Vi kan tilby veilederkurs hvis det er behov for det.
 • Mulighet for å delta i forskningsprosjekter internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og være godkjent spesialist i patologi i Norge.
 • God beherskelse av norsk eller ett av de andre skandinaviske språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og trives i et dynamisk miljø
 • Evne til å jobbe strukturert og konsentrert
 • Beslutningsdyktig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig og barnehageplass.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Tonje Eidsnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4767966609
E-post: tonje.eidsnes@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
PAT leger, Akershus universitetssykehus HF
Nordbyhagaveien 34
1474 Nordbyhagen