Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Verdal kommune har mye å by på med til sammen fire legesenter som utgjør en solid medisinsk enhet. Her kan du forvente et trivelig arbeidsmiljø med gunstige arbeidsvilkår og en legestab som trives og samarbeider godt. Verdal kommune ligger sentralt, med nærhet til flyplass, til Trondheim og med nærhet til Sykehuset Levanger HF.
Det er pr i dag 12 leger som betjener tre av sentrene. Verdal legesenter er det fjerde legesenteret, i dag midlertidig lokalisert ved Verdal Bo- og behandlingssenter, men kommunen er i prosess knyttet til fremtidig permanent lokalisering. Vi ønsker at aktuelle søkere beskriver sin foretrukne lokalisering. Kommunen vurderer ulike alternative plasseringer i bysentrum og i Vuku. Vi benytter Webmed som journalsystem. 

Vi har nå følgende hjemler ledige:
 • Fastlegehjemmel for spesialist i allmennmedisin, pasientliste på for tiden på ca. 900 pasienter og veilederansvar for LIS/ALIS.
 • Fastlegehjemmel med pasientliste på for tiden på ca. 900 pasienter.
 • Fastlegehjemmel med for tiden 400 pasienter på liste, og 50 % stilling på kommunale oppgaver.
 • En nullhjemmel 

Arbeidsoppgaver

Du vil delta i daglegevakt fordelt mellom fire legesenter i kommunen. Primært dekker legesentrene sine egne ø-hjelpspasienter såfremt det ikke er utrykning, da er det legen som har dagvakt som har ansvar for dette.

I tillegg til vanlige allmennlegeoppgaver og oppfølging av turnuslege vil du jobbe på interkommunal legevakt i Levanger med 2-4 vakter i måneden. Her vil det alltid være to leger på vakt før kl 23, og en lege på natt. Trente legevaktsykepleiere er til stede både ettermiddag og natt.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialisten i allmennmedisin må ha veilederkompetanse.
 • Øvrige allmennleger må ha gjennomført norsk turnus. Kommunen tilbyr ALIS.

Personlige egenskaper
 • Du er positiv og ønsker å bidra med gode helsetjenester.
 • Du samarbeider lett med andre kollegaer.
 • Du har pasienten i fokus og brenner for faget.
 • Du forstår at du blir en del av hele kommunehelsetjenesten, og ser viktigheten av dette

Vi tilbyr

- Solid inntjening og gode arbeidsvilkår.
- Kommunalt basistilskudd i tillegg til tilskudd fra Helfo for næringsdrivende leger.
- Permisjons- og avspaseringsordninger for deg som ønsker etter- og videreutdanning.
- Fri overdragelse av hjemler til privat næringsdrift
- ALIS-tilskudd til privat næringsdrift.
- Gode kollegiale forhold og faste møter med kommunen og legene hver måned.
- Satsning på faglige arenaer.
- Uformelt arbeidsmiljø med høyt under taket.
- Kommunen ønsker primært selvstendig næringsdrivende leger, men er fleksibel på andre løsninger. Vi inviterer derfor søkere til å beskrive sin foretrukne driftsform, avtale- og ansettelsesforhold, herunder også listestørrelse. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Verdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trine Fornes
Tittel: Koordinator Legetjenesten
Telefon: 91337752
Navn: Torgeir Skevik
Tittel: Personal- og HMS-sjef
Telefon: 93229912
Arbeidssted
Rådhusgata 2,
7650 VERDAL