Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet. 

Som overlege ved Sola DPS vil du bli del av den tverrfaglige gruppen på sengepost C og nyte godt av et godt miljø av leger og behandlere på tvers av enhetene. På posten jobber, i tillegg til overlegestillingen, psykologspesialist, LIS3 og LIS1 som individualterapeuter samt miljøterapeuter bestående av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Sola DPS vektlegger tverrfaglig samarbeid og mulighet for faglig utvikling for den enkelte medarbeider.

Sengepost C er en allmennpsykiatrisk sengepost som utreder og behandler pasienter innen et vidt spekter av utfordringer. Behandling og tiltak tilpasses den enkeltes behov og situasjon og vi tilstreber aktiv deltakelse fra pasient i egen behandling.

Klinikken har to bakvaktslag og deltakelse i vaktlag kan vurderes. Tiltredelesesdato etter avtale

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk utredning
 • Tverrfaglig samarbeid og individuell samtalebehandling
 • Medisinsk vurdering av pasienter
 • Behandlingsansvar for pasienter
 • Samarbeid med instanser i 1. linjetjenesten
 • Akutt vurdering av pasienters psykiske helse
 • Delta i undervisning og veiledning
 • Være vedtaksansvarlig for pasienter på tvang
 • Veiledning/diagnoserådgivning og undervisning til andre yrkesgrupper
 • Opplæring/veiledning til leger i spesialisering
 • Medisinrådgivning til fastleger

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist godkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri. Autoriserte leger med behov for praksis innen psykisk helsevern for voksne oppfordres også til å søke
 • God kjennskap til psykiskhelsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse. 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Kunne effektivt bruke ulike dataverktøy for dokumentasjon og saksbehandling. For tiden DIPS, MEONA og Elements

Personlige egenskaper

 • Har stor interesse for fagfeltet og pasientene
 • Er trygg på deg selv faglig og personlig
 • Kommuniserer åpent og tydelig
 • Bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Er god til å lytte og møte hver pasient med et individuelt blikk
 • Klarer å skape gode relasjoner og samarbeide godt ofte i tverrfaglige team
 • Personlig egenhet blir vektlagt
 • Klarer å jobbe målrettet og strukturert
 • Bevarer roen i utfordrende situasjoner

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver.
 • Interessant arbeid i engasjert fagmiljø med mulighet for fagutvikling.
 • Et vitalt og  aktivt og trivelig arbeidsmiljø med vekt på fleksibilitet og åpenhet.
 • Delta i team og jobbe tverrfaglig.
 • Fine lokaler og gode parkeringsforhold.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Gode velferdsordninger, som turgruppe og bedriftsidrettslag.
 • Sosiale arenaer på tvers av enheter og profesjoner. 

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Inge Frafjord
Tittel: Postleder
Telefon: +47 51 51 53 71
Navn: Marioara Covrig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 51 51 53 61
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne / Sola DPS / sengepost C, Helse Stavanger HF
Sandevegen 1a
4050 Sola
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image