Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Holtålen legekontor søker etter allmennlege i 100 % vikariat ifbm. obligatorisk sykehuspraksis fra 01.09.24 med varighet på 6 måneder.
Vi har også et ledig svangerskapsvikariat fra 01.08.24. Se https://holtalen.kommune.no/ under ledige stillinger for mer informasjon.

I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har ca. 2100 innbyggere, og du vil betjene en fastlegeliste på inntil 535 pasienter i tillegg til kommunal bistilling i ca. 20 %. Tverrfaglig samarbeid er sentralt for oss og legekontoret er samlokalisert med helsestasjonen og fysioterapi. Sykehjem, hjemmetjeneste og psykisk helse ligger også i umiddelbar tilknytning til legekontoret.
 
Holtålen legekontor er et kommunalt legekontor med et svært godt arbeidsmiljø, og vi kan tilby gode arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn. Vi har fire kommunale fastlegehjemler i tillegg til en Lis-1 stilling. Vi er godkjent utdanningsvirksomhet for ALIS og vil legge til rette for et utdanningsløp der arbeidsgiver dekker det meste. Legekontoret har ansvar for legevakt på dagtid for egen kommune og andre offentlige legeoppgaver fordeles mellom ansatte leger og omfatter intermediæravdeling, sykehjem, helsestasjon og interkommunal legevakt. I tillegg til legekontoret, blir man en del av kollegiet på Røros og Os, som man har vaktsamarbeid med, felles kurs og internundervisninger.
De tre kommunene har interkommunalt legevaktsamarbeid på kveld, helg og natt der legevakten er lokalisert på Røros sykehus. Det er ca. 14-delt vaktbelastning og vaktdistriktet består av ca. 10.000 innbyggere. På legevakt beholder legen alle refusjoner og tillegg selv, samt får beredskaps- og timelønn i henhold til SFS 2305. Legevakten har disponibel topp utstyrt legevaktbil. Akuttbilen er bemannet med paramedic mandag til fredag frem til klokken 22.
 
Vi er en fleksibel arbeidsplass hvor vi ønsker å legge til rette for at våre ansatte skal trives. Kommunen har gode arbeids- og avtalevilkår for fastleger med ordinær arbeidstid som kan kombineres med et familieliv. Vi ønsker primært ordinær tilstedeværelse, men vil vurdere andre turnusordninger dersom søkere ønsker dette.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Fastlegevikar for en liste på inntil 535 pasienter.
 • Kommunal bistilling i ca. 20%.
 • Holtålen har interkommunalt samarbeid med Røros for drifting av intermediæravdeling og KAD ved Røros sykehus. Visittgang fordeles mellom fastlegene i 3 kommuner.
 • Legevakt på dagtid og interkommunal legevakt
 
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege og fullført LIS-1.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Førerkort klasse B.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med respekt for pasienter og medarbeidere på en etisk og god relasjonell måte.
 • Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, pålitelighet, struktur og positivitet.
 • Fleksibel, endringsvillig og engasjert i faget.
 • Ønskelig med erfaring fra allmennpraksis i Norge.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsvaner.
 
Vi kan tilby:
 • Flotte kollegaer med god kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling
 • Godkjent utdanningsvirksomhet for ALIS og tilrettelegging for ALIS-løp.
 • Veldrevet laboratorium/prøvetaking med de viktigste hurtigdiagnostiske instrumenter.
 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Avspasering etter legevakter
 • Behjelpelig med å finne kontaktpunkt for utleie av leilighet
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Medlemskap i KLP.
 
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:
Inga Skeie Lambine, fastlege for lista,
inga.skeie.lambine@holtalen.kommune.no
 
Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.
 
Ansettelsen skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte. Ved ansettelse må gyldig politiattest framlegges. Minst to nyere referanser bes oppgitt i søknaden. 
 NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!
 
Søknader vurderes forløpende
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Holtålen kommune
Helse
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Holden
Tittel: avdelingsleder
Telefon: 97652485
E-post: marianne.holden@holtalen.kommune.no
Navn: Tove Hegseth
Tittel: enhetsleder
Telefon: 90111083
E-post: tove.hegseth@holtalen.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: ledig ALIS vikariat
Send søknad på mail
Arbeidssted
Holtålen legekontor
Helsetunet 9
7380 ÅLEN
Søk på stillingen