Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved DPS Elverum-Hamar, poliklinikk Hamar 2 har vi ledig stilling for overlege. Vi ønsker deg med på laget for å styrke vårt tilbud til innbyggere i Ringsaker og Løten kommuner.

Poliklinikk Hamar2 er en velfungerende allmenpoliklinikk med et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi er er en aktiv og engasjert kollegagruppe på til sammen 23 ansatte. Det er god balanse mellom spesialister og øvrige behandlere. Ved siden av stillingen som lyses ut nå har enheten tre fast ansatte overleger, og for øyeblikket også to innleide overleger - en i 100%, og en i 50% stilling. De kommende 12 månedene har vi også en LIS-lege i 50%. 

Enhetens overleger og psykologspesialister er viktige drøftingspartnere og rådgivere for enhetsleder, som selv er psykologspesialist. Det avholdes ukentlige spesialistmøter, samt 2 heldags fagdager i året for enhetens spesialister. Her jobber vi med hvordan vi gjennom fag og organisering kan legge til rette for at enheten er et godt sted å jobbe - hvilket vi mener er en forutsetning for å kunne tilby god pasientbehandling. Utover dette samles enhetens overleger til felles lunsj hver tirsdag - et uformelt, men viktig sosialt og faglig treffpunkt

Enheten har per i dag to allmenteam, samt et team for arbeidsrettet behandling ved angst- og depresjonslidelser. Den aktuelle stillingen vil være tilknyttet allmenteam. Teamene er tverrfaglig sammensatt, og det avholdes ukentlige behandlingsmøter. 

DPS Elverum-Hamar som helhet har 3 allmenpoliklinikker, samt spesialiserte poliklinikker og sengeposter, egen enhet for akutte ambulante tjenester, og FACT-team. Poliklinikk Hamar2 er samlokalisert med Poliklinikk Hamar1 og TSB-poliklinikken, og er beliggende sentralt i Hamar, 8 -10 minutters gange fra togstasjonen.

DPS Elverum-Hamar arbeider målrettet med behandlingstilbudet og har flere nysatsninger på gang i tillegg til det etablerte. Avdelingen har et DBT-team (dialektisk atferdsterapi) som har vært i drift siden 2018. Vi har vært med på kompetanseheving på traumer i regi av NKVTS, og har flere behandlere med kompetanse på hhv EMDR og CT-PTSD. I samarbeid med DPS Gjøvik og DPS Lillehammer er det opprettet eMestringstilbud - veiledet internettbehandling for personer med panikklidelse, sosial angst eller depresjon. Vi driver Pegasus psykoedukative grupper for personer med ADHD. Våren 2024 opprettes Tidlig Avklaringsteam etter modell fra Nidelv DPS i Trondheim. 

Vi tilstreber et godt samarbeid med den øvrige spesialhelsetjenesten og våre kommunale samarbeidspartnere.

Hamarregionen har mye å by på med nærheten til Mjøsa, idrettsanlegg, kort avstand til fjellheimen og et bredt kulturtilbud. Det er god kommunikasjon til Gardermoen og Oslo.

Tidspunkt for tiltredelse vil kunne tilpasses i dialog med søker.

Høres dette interessant ut for deg? Har du spørsmål knyttet til stillingen? Ta gjerne kontakt med enhetsleder - psykologspesialist Emil Aamli Carlson på telefon 91359048.

Arbeidsoppgaver

Overlegene  har sammen med psykologspesialister en faglig overordnet funksjon ved enheten, som innebærer direkte og indirekte kliniske oppgaver, samt pasientadministrativt arbeid.
Dette innbefatter blant annet:

Utredning og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser.
Liaison-tjenester
Bakvakt funksjon i turnus for våre døgnenheter (egen lønnsavtale knyttet til dette)
Veiledning av LIS og øvrige ikke-spesialister.
Bistå andre behandlere ifht somatikkspørsmål og medisinering av pasienter
Er med i enhetens spesialistgruppe og dermed også enhetsleders faglige rådgiver

Kvalifikasjoner

Lege med godkjent spesialistutdanning i psykiatri.
Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Ønskelig med erfaring fra poliklinisk arbeid innen offentlig psykisk helsevern.

Personlige egenskaper

Vi trenger deg som er arbeidsom, målrettet, strukturert, og samtidig fleksibel.
Du må ha engasjement i forhold til ditt arbeid og gode samarbeidsevner.
Stabilt godt humør er en fordel.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Et inkluderende, engasjert arbeidsmiljø.
Gode samarbeidsforhold både internt og eksternt.
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe.
Muligheter for kurs og faglig utvikling.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår gjennom KLP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Emil Aamli Carlson
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91359048
E-post: emil.aamli.carlson@sykehuset-innlandet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
DPS ELV/HAM POLIKLINIKK HAMAR 2, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 22
2317 Hamar