Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

For første gang på mange år er det nå ledig fast stilling som overlege ved allmenn ruspoliklinikk ved OUS. Vi ved rus- og avhengighetspoliklinikk Nydalen (lokalisert på Ullevål) leter etter deg som brenner for vår pasientgruppe, ønsker å bli en del av et sterkt fagmiljø og påvirke morgendagens rusbehandling. Vi møter mennesker med rus- og avhengighetslidelser, ofte i kombinasjon med somatisk komorbiditet og lettere til moderate psykiske lidelser. Det er stor variasjon i vår pasientgruppe, både med tanke på bruk av rusmidler, alder, funksjonsnivå og rammebetingelser.

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i Oslo. Avdelingen har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning, døgnbehandling og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Enheten er en del av Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker som består av seks kliniske enheter, beliggende på Ullevål sykehusområde og Mortensrud, samt tjenester i Oslo og Bredtveit fengsler. Seksjonen har 130 ansatte som sammen utgjør et robust, variert og kompetent fagmiljø. Seksjonen gir tilbud om tverrfaglig utredning, skadereduksjon og behandling til personer over 15 år med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), heroinassistert behandling (HABiO) og Lavterskel skadereduserendesubstitusjonsbehandling i Oslo (LASSO) er en del av dette tilbudet. Seksjonen tilbyr også behandling til personer med problematisk bruk av anabole androgenesteroider og spill. Vårt behandlingstilbud er tverrfaglig med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale ressurser og utfordringer.

Rus- og avhengighetspoliklinikken Nydalen har 11 ansatte, 4 psykologer hvorav alle er spesialister, en overlege, to klinisk sosionomer og 2 spesialsykepleiere, en merkantil og leder. Alle ansatte har selvstendig behandleransvar for sine pasienter, men det vektlegges stor grad av tverrfaglig samarbeid inn i alle pasientforløp.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for enhetens pasienter
 • Gi utredning og behandling i samarbeid med resten av teamet
 • Et særlig ansvar for å kartlegge og ivareta somatiske problemstillinger hos pasientgruppen
 • Meget gode muligheter til å utøve psykoterapi med ulike tilnærminger og metoder
 • Mulighet for å drive gruppeterapi
 • Bidra til enhetens drift og fagutvikling
 • Mulighet for deltagelse i seksjonens fagutvikling- og ressursgrupper
 • Samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastlege og andre aktuelle aktører rundt pasientbehandlingen
 • Deltagelse i seksjonens legefora samt samarbeide  med og bistå kollegaer i andre enheter ved behov

Kvalifikasjoner

Du må ha Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistutdanning i rus - og avhengighetsmedisin eller psykiatri. Andre spesialiteter vil bli vurdert. LIS på slutten av utdanningsløpet kan også søke. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og/eller psykiske lidelser, gjerne innen polikliniske rammer.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide godt på tvers av ulike profesjoner og fagmiljøer
 • Være aktiv og initiativtagende med å tilby råd og veiledning, internt og eksternt
 • Har et engasjement for fagutvikling og bidra til å utvikle legens rolle i TSB videre
 • Fleksibel, løsningsorientert og evne til å prioritere arbeidsoppgaver
 • Trygg og ansvarlig i legerollen 
 • Ønsker å ta et faglig ansvar i nært samarbeid med enhetsleder og øvrig kollegaer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Hyggelige kollegaer med høy faglig kompetanse og med et brennende engasjement for pasientgruppen og fagfeltet
 • Bli en del av en stor og faglig sterk legegruppe ved seksjonen
 • Dagstilling, 40 timers arbeidsuke, da stillingen ikke inngår i vaktordning pdd.
 • Mulighet for redusert stillingsprosent eller deltagelse i vaktordning om ønskelig
 • Gode muligheter for faglig- og personlig utvikling
 • Godt samarbeidsklima i en seksjon som satser mye på fagutvikling
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid og et arbeidsmiljø som har fokus på autonomi og fleksibilitet innenfor arbeidslivets rammer og vårt samfunnsoppdrag
 • Kort vei til kollektivtransport, med sentral beliggenhet på Ullevål sykehus 
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Kjersti Anne Ulstein
  Tittel: Medisinfaglig rådgiver/Overlege
  Telefon: +4741226162
  Navn: Hanne Pedersen
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: +4797707732
  Arbeidssted
  Klinikk psykisk helse og avhengighet, Rus- og avhengighetspoliklinikk, Nydalen, Oslo universitetssykehus HF
  Kirkeveien 166
  0450 Oslo
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image