Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ønsker du deg en jobb uten vakter, som er forenlig med familieliv og/eller aktiv fritid? Er du i tillegg spesialist eller LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering? Da kan du lese videre om spennende muligheter på vakre og eventyrlige Helgelandskysten, nærmere bestemt Helgelandssykehuset, Sandnessjøen.

Vi søker deg som er spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering til fast stilling. Alternativt kan det være aktuelt å ansette LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering i vikariat.

Dette er ideelt for deg som ønsker å prøve ut et liv på Helgelandskysten, og som ønsker dagarbeid uten vaktbelastning. Vi er åpne for vikariat og/eller deltids-stilling, og vi legger til rette for pendling.

Stillingen er tenkt med rullering mellom de to enhetene sengepost og poliklinikk, men vi strekker oss langt for å tilpasse oss dine ønsker.
Oppstart etter avtale.

FMR består av to enheter, sengepost og poliklinikk, og er utdanningsinstitusjon for spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost er en liten post med foreløpig kun 5 senger. Her behandler vi i hovedsak pasienter med nevrologiske tilstander som må starte sitt rehabiliteringsforløp i sykehus. Andre pasienter har sammensatt funksjonstap etter langvarige og alvorlige behandlingsforløp. De fleste pasientene overflyttes til oss direkte i subakuttfase. Sengeposten driver også tverrfaglig rehabiliterings-poliklinikk, og hjerneslagspoliklinikk. Majoriteten av personale tilhører avdelingen, men ved behov innhentes kompetanse fra andre enheter.

Fysikalsk medisinsk poliklinikk består av Helse I Arbeid-senter, poliklinikk for diagnostikk og vurdering av pasienter med smertetilstander i muskel-skjelett, ART (Ambulant Rehabiliteringsteam), som bidrar med å koordinere og sikre pasientens behov i overgangen til primærhelsetjenesten, og det arrangeres egne rehabiliteringstiltak/mestringskurs. Avdelingen registrerer pasienter i Norsk Nakke- og Rygg-register, og deltar nå i et større forskningsprosjekt (multisenterstudie).

Vi har et tett og godt samarbeid mellom leger, tverrfaglige personale og enhetsledere, og vi har et godt arbeidsmiljø med fine muligheter for faglig utvikling. Det planlegges nå en videre utvikling av sengeposten vår, og våre spesialister vil da få stor faglig innflytelse.

Vi har 4 overlegestillinger og 1 LIS 3 stilling, og arbeidstid er 40 timer per. uke, på dagtid. Tverrfaglige team i sengeposten består av lege, fysioterapeuter, ergoterapeut, nevro-psykolog, sykepleiere og hjelpepleiere, logoped, sosionom og ernæringsfysiolog. HiA poliklinikken har fagressurs fra NAV og psykiatri.

Miljøet i sykehuset er preget av en åpen tone, faglig entusiasme og utstrakt samarbeid mellom avdelingene. Vi er opptatt av at du trives og engasjeres av jobben din, men også at du finner deg til rette på fritiden. Derfor ønsker vi å vite hva som engasjerer deg faglig og privat, slik at vi kan være behjelpelig med å legge til rette for deg på begge arenaene.

Sandnessjøen er en liten by, som ligger på Helgelandskysten, ved foten av fjellkjeden De syv søstre. Byen har gode oppvekst-vilkår for barn og unge, og her er unike muligheter for fritidsopplevelser, i umiddelbar nærhet..

Som trafikknutepunkt for ytre Helgeland har vi daglige hurtigruteanløp, og er utgangspunkt for hurtigbåter med mange destinasjoner, inkludert Bodø. Det går buss til jernbane i Mosjøen. Stokka flyplass ligger rett utenfor byen, med bl.a. direktefly til Oslo, Trondheim og Bodø. 

VI håper du ble nysgjerrig på oss, og om du skulle ønske å vite mer om våre enheter og muligheter er du velkommen til å ta kontakt :-) 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk legearbeid i tverrfaglig team, pasientvurdering, utredning og rehabilitering i vår sengepost og poliklinikker
 • Vurderinger av henvisninger og planlegging av inntak
 • Veiledning og supervisjon av LIS 2/3
 • Deltagelse i intern- og regional undervisning
 • Undervisning/informasjon til pasienter og pårørende
 • Utviklingsarbeid og forbedringsarbeid
 • Rådgivende lege til Ambulant rehabiliteringsteam.
 • Samhandling med pasient, pårørende, andre avdelinger ved HSYK, og primærhelsetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Erfaren LIS (kan være aktuell for konstituering som overlege)
 • God beherskelse av norsk, muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til EPJ/IKT (opplæring vil bli gitt)

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert, løsningsorientert og liker å ta ansvar
 • Fleksibel og samarbeider godt med pasienter, pårørende og øvrig personale
 • Faglig engasjert og ønsker å holde deg oppdatert innen faget

Vi tilbyr

 • Spennende og komplekst fagfelt i utvikling
 • Tid til helhetlig tilnærming til pasienter og pårørende
 • Arbeid i sykehus, uten helge- eller vaktbelastning
 • Hjelp til bolig 
 • Tilrettelegging for pendling
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Kort vei mellom arbeidsplass, bolig, og til fritidsaktiviteter i naturskjønne omgivelser
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Tanja Mari Olsen Ervik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99158457
Arbeidssted
Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Sandnessjøen, Medisinsk klinikk, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen