Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegeavtale – Bydel Nordre Aker, Oslo

Bydel Nordre Aker har ledig fastlegeavtale ved Ullevål Hageby legesenter. Niels Henrik Abels vei 2c, 0851 Oslo. Ullevål Hageby legesenter er sentralt lokalisert og har fire fastleger.

Den ledige hjemmelen er knyttet til en etablert liste med ca. 1400 innbyggere. Legesenteret har lyse og trivelige lokaler og egne rom for småkirurgi, EKG og prøvetaking. Pridok journalsystem. Legene er selvstendig næringsdrivende i et kontorfellesskap.

Arbeidsoppgaver
 •  Sørge for fastlegetjenester til listeinnbyggere i henhold til lov- og avtaleverk
 • Pliktig deltakelse i legevakttjenesten for Oslo kommune
 • Samarbeid med bydelens offentlige helsetjenester
 • Fastlegen kan pålegges offentlige allmennlegeoppgaver med inntil 7,5 timer per uke

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Påbegynt eller gjennomført spesialisering i allmennmedisin er ønskelig
 • Gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring i fra klinisk allmennmedisin vil vektlegges
 • Erfaring i fra drift av allmennpraksis er en fordel
 • Personlige egenskaper vektlegges

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i fellesskap med kolleger
 • Ønske om å bidra til et kollegialt fellesskap
 • Motivasjon til å videreutvikle Ullevål Hageby legesenter

Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale i hht. gjeldende lov- og avtaleverk
 • Eventuell ALIS-avtale i hht. til Helsedirektoratets regelverk

Oppstart etter avtale. 

Politiattest må fremlegges. Vi gjør oppmerksom på at søkerne kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Ny fastlege avtaler økonomiske vilkår for overdragelse med fratredende lege og inngår internavtale med gjenværende leger i hht. Rammeavtalens føringer.

Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Kontaktpersoner
Navn: Tom B. Sundar
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 45484047
E-post: tom.sundar@bna.oslo.kommune.no
Navn: Pia S. Kvåle
Tittel: Fratredende lege
Telefon: 452 54 095
Hjemmeside
Arbeidssted
Ullevål Hageby legesenter
Niels Henrik Abels vei 2c
0851 OSLO