Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Nå har du muligheten til å ta del i det gode liv på vakre Helgelandskysten!
Helgelandssykehuset, VOP Brønnøysund søker deg for LIS psykiatri til 100 % fast stilling. 

Senter for Psykisk Helse og Rus har 2 geografiske lokalisasjoner, Brønnøysund og Sandnessjøen. Det er tett faglig og administrativt samarbeid mellom disse. Avdeling Brønnøysund består av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP). VOP Brønnøysund dekker kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad med vel 13 000 innbyggere. VOP Brønnøysund skal ivareta befolkningen sitt behov for allmenpsykiatriske spesialisthelsetjenester. 

Vi følger nasjonale helsemyndigheters føringer med hensyn til utredning, diagnostikk og behandling. Vi jobber etter nasjonale veiledere og kliniske retningslinjer, og vi arbeider for at de som henvises raskt skal få komme til samtale og få hjelp tilpasset deres behov. Vi har terapeutisk tilbud som kognitiv, dynamisk og relasjonsorientert terapi. I tillegg har vi bl.a metoder innenfor traumebehandling (EMDR), gruppebehandling mm. Poliklinikken har ansatte som er knyttet til TSB, tverrfaglig- spesialisert rusbehandling og LAR, legemiddelassistert rusbehandling. Det er akutt-team med lokalbase i Brønnøysund som tar akutte samtaler på forespørsel fra fastlege og legevakt. 

Poliklinikken har følgende personalsammensetning: Psykiater, psykologspesialist, psykolog, og spesialiserte høgskoleutdannede.

Brønnøysund er en hyggelig kystby midt i Norge, helt sør i naturskjønne Helgeland. Du har kort vei til fantastiske naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi kan nevne landemerket Torghatten, Vegaøyan verdensarvområde og Lomsdalen-Visten nasjonalpark. Brønnøysund har også et rikt kulturliv innenfor teater, musikk og idrett. Vi har god offentlig kommunikasjon, med direkte flyavganger til og fra Bodø, Trondheim og Oslo. 

Arbeidsoppgaver

 • Spesialisert psykiatrisk utredning og behandling
 • Ambulant behandling/ akutt og krisetjeneste på DPS nivå
 • Tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold. 
 • Samarbeid med kommunal psykiatri- og rustjeneste
 • Bistå kommunene med rådgivning og veiledning
 • Være en del av den flerfaglige staben i VOP

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege
 • Du har gjennomført LIS1 / turnustjeneste godkjent i Norge

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å arbeide selvstendig og flerfaglig, samt trekke inn samarbeidspartnere der det er nødvendig
 • Du er opptatt av faget psykiatri og deltar aktivt i klinikken
 • Du har gode samarbeidsevner overfor pasienter, pårørende og andre fagpersoner i klinikken

Vi tilbyr

 • Et godt og bredt fagmiljø, trivelige kolleger og stabilitet i behandlergruppa
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig/ leilighet
 • Lønn i tråd med gjeldende avtaleverk og god pensjonsordning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Hanne Karijord
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 98876653
Arbeidssted
VOP Brønnøysund Sandnessjøen, Klinikk psykisk helse og rus,  Helgelandssykehuset HF
Skules vei 14
8904 Brønnøysund