Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RKPPO) har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder fra og med 15.08.2024. Kompetansetjenesten er organisatorisk lagt til Sørlandet sykehus HF og fagavdelingen. Enheten har totalt 3.6 årsverk.

Kompetansetjenestens hovedoppgave er å bidra til å styrke arbeidet med  helsekompetanse i Helse Sør-øst  ved å støtte sykehusene i regionen. I dette inngår utvikling basert på oppsummert oppdatert forskning, praksiserfaringer og brukerkunnskaper, samhandling med og koordinering av nettverk.

Vi søker en engasjert og godt kvalifisert leder som kan videreutvikle arbeidet med samvalg og pasient- og pårørendeopplæring som en viktig del av helseforetakenes kultur for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring. Du er en kvalitetsbevisst og synlig leder som har evne til å kombinere administrative oppgaver med faglig og strategisk utviklingsarbeid.

Som enhetsleder vil du lede et faglig dyktig team. Du inngår i en ledergruppe av nasjonale og regionale kompetansetjenester ved Sørlandet sykehus, samhandler med fagdirektøren i Sørlandet sykehus, og rapporterer til samhandlingsdirektøren i HSØ RHF. Les mer om enheten på www.RKPPO.no

Reisevirksomhet må påregnes. Personlige egenskaper og lederferdigheter vil bli vektlagt.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og samordne kompetansetjenestens virksomhet, basert på mandat gitt av Helse Sør-øst RHF
 • Bidra til god kvalitet og styring av helseregionens pasient- og pårørendeopplæring
 • Samhandle og koordinere aktuelle nettverk både fysisk og digitalt
 • Sørge for at tjenesten aktivt bidrar i utviklingen av morgendagens helsetjeneste
 • Personal- økonomi- og fagansvar for kompetansetjenesten         

Kvalifikasjoner

 • Lederfaring og kompetanse vektlegges
 • Utdanningsretning innen helsefag / pedagogikk /psykologi/ ledelse 
 • Utdanningsnivå tilsvarende hovedfag/mastergrad
 • God innsikt i spesialisthelsetjenesten og fagområdet pasient- og pårørendeopplæring
 • Kjennskap til kommunehelsetjenesten
 • Kunnskap og erfaring fra digital kommunikasjon og prosessledelse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Er tillitsskapende med høy integritet
 • Er utviklings- og endringsorientert
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Er god på å samhandle og det å bygge nettverk      
 • Som leder er du inspirerende og handlekraftig og er tydelig i din kommunikasjon  
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • En givende og spennende lederstilling med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Gode muligheter for å medvirke i utviklingen av morgendagens helsetjeneste
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift          
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Susanne Miriam Sørensen Hernes
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 481 36 020
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image