Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du vår nye endokrinolog?

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand har ledig stilling som endokrinolog. Endokrinologisk seksjon har tre faste overlegestillinger. De to andre stillingene er besatt av en spesialist i endokrinologi og en spesialist i indremedisin som snart er ferdig med sin spesialisering i endokrinologi.

Sørlandet sykehus HF har tre klinikker for somatikk, der klinikk for somatikk i Kristiansand er den største. Vi har lokalsykehusfunksjon for over 150000 mennesker og en rekke spesialiserte regionfunksjoner. Endokrinologisk seksjon har nedslagsfelt på ca 200000 mennesker.

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand er sykehusets største avdeling, med alle grenspesialiteter. Avdelingen har egen lungemedisinsk sengepost, hjertemedisinsk sengepost, infeksjonsmedisinsk sengepost og en stor generell indremedisinsk sengepost med endokrinologi, nefrologi, gastroenterologi, hematologi og geriatri. Sykehuset har en stor felles intensivavdeling som driftes av anestesileger med høy intensivmedisinsk kompetanse og med tilsyn fra øvrige spesialister. Medisinsk avdeling har en egen intermediæravdeling med 8 sengeplasser. Avdelingen har et godt miljø og nært og uformelt samarbeid på tvers av seksjonene, inkludert daglige felles morgenmøter.

Avdelingen har kardiologisk og indremedisinsk bakvaktordning, henholdsvis 7- og 19-delt. Leger i spesialisering deltar i tilstedevakter med to vaktgående leger døgnet rundt. Vaktlagene for LIS2-3 er for tiden 14- og 11-delt. I tillegg har vi 1-2 LIS1 på vakt gjennom hele døgnet.

Endokrinologisk seksjon disponerer senger etter behov ved indremedisinsk sengepost, men hovedvirksomheten er poliklinikk. Endokrinologisk poliklinikk er en del av en stor og veldrevet medisinsk poliklinikk. Endokrinologisk poliklinikk har ca 4000 konsultasjoner årlig med både lege- og sykepleierdrevet poliklinikk. Miljøet i seksjonen er godt, preget av stabil lege- og sykepleierdekning over tid. Vi behandler pasienter med hele spekteret av sykdommer innen endokrinologi og et stort fokusområde er diabetes mellitus.

LIS kan få hele sin generell indremedisinske utdannelse ved avdelingen. For spesialisering i endokrinologi har vi samarbeidsavtale med Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Det er det lagt opp til enten 6 måneders sidetjeneste ved Oslo universitetssykehus eller 12 måneders sidetjeneste ved Akershus universitetssykehus. Resten av spesialiseringen kan gjennomføres ved medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Det er stort fokus på internundervisning i avdelingen. I tillegg til felles internundervisning i hele medisinsk avdeling er det ukentlig seksjonsvis undervisning. For endokrinologi foregår denne undervisningen via telematikk sammen med endokrinologisk seksjon ved Sørlandet sykehus, Arendal.

Arbeidsoppgaver

  • Utredning og behandling av pasienter v/endokrinologisk poliklinikk og tilsynsfunksjon for pasienter innlagt medisinsk avdeling og andre avdelinger SSK
  • Tverrfaglig samarbeid i Diabetes poliklinikk
  • Veiledning og støttefunksjon for LIS-leger
  • Deltakelse i en indremedisinsk vaktplan
  • Deltakelse i fagutvikling og forskning
  • Rådgivning til fastleger

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Spesialistgodkjenning som endokrinolog eller påbegynt LIS3-løp i endokrinologi
  • Må beherske norsk på høyt nivå, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

Kristiansand er Agders største by, med ca 115000 innbyggere. Kristiansand kan by på et rikt kulturliv, gode matopplevelser og fantastiske friluftslivmuligheter. Du kan lese mer om Kristiansand her og Sørlandet her.


Vi håper du er interessert i å bli en del av vårt hyggelige kollegium ved endokrinologisk seksjon og medisinsk avdeling.

Det er ingen forutsetning at du er ferdig spesialist i endokrinologi. Vi oppfordrer også leger som har påbegynt sitt LiS3-løp i endokrinologi å søke.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke ho oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Aneta Tomkowicz
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 38 07 43 18
Navn: Geir Gjervold Høybjør
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 38 07 30 86
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image