Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Fjordbyen Legesenter i Vikersund er det fra 01.10.2024 ledig en fastlegehjemmel. Hjemmelen har en liste på 900 pasienter, som kan utvides om ønskelig. Stillingen blir en ALIS stilling eller for godkjent spesialist i allmennmedisin. Det innebærer selvstendig næringsdrift, og deltagelse i driften av legekontoret på lik linje med de andre hjemmelshaverne.

Fjordbyen Legesenter er et veldrevet legekontor med fire fastlegehjemler i moderne nye kontorer, med to kvinnelige og en mannlig lege, samt per tiden en kvinnelig vikar i aktuell hjemmel. Kontoret har dyktige legesekretærer. To av legene er spesialister i allmennmedisin, ALIS-veiledere og benytter støtteverktøyet ALIS-portalen. Legesenteret fokuserer på høy trivsel og godt arbeidsmiljø. 

Legesenteret er utstyrt med moderne laboratorium, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling og utstyr for småkirurgi og gynekologi. Fysioterapi, kiropraktor og tannlege i fellesskap om lunsj og møterom.

Journalsystem: Pridok. Tilknyttet legevakt har samme journalsystem.

Betingelser for å gå inn i hjemmelen avtales med Fjordbyen Legesenter og Modum kommune. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Det er pliktig deltakelse i Ringerike interkommunale legevakt, som har nye moderne lokaler lokalisert i tilslutning til Ringerike sykehus i Hønefoss. Hjemmelen kan bli tilknyttet kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer per uke.

Kvalifikasjoner
Norsk legeautorisasjon.
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.

Annet
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Krav og ønsker til deg
Engasjement og interesse for allmennmedisin.
God klinisk vurderingsevne.
Gode kommunikasjonsferdigheter.
Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører.
Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil.
Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid.

Vi tilbyr
Kommunalt frikjøpt legehjemmel.
Tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 i allmennmedisin gjennom ALIS ordningen med dekning av kostnader til utdanning som kursdager, velledningsaktivitet og praksiskompensasjon ved fravær relatert til dette.
Stimulerende og støttende kommunalt fagmiljø.
Dekning for inntil to tverrfaglige samhandlingsmøter med kommunal omsorgstjeneste, lokalsykehus og NAV per år.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Muggerud
Tittel: Fastlege
Telefon: +47 90668089
Navn: Pål Steiran
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 40808991
Arbeidssted
Fjordbyen Legesenter
Strandpromenaden 1
3370 VIKERSUND