Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig stilling som overlege i psykiatri i vår allmenn døgnavdeling.

Allmenn døgnavdeling er samorganisert med rehab/psykose døgnavdeling, FACT team og psykose poliklinikk i Seksjon for døgnbehandling og rehabilitering. 

Seksjonen består av en tverrfaglig behandlergruppe, med sterkt fokus på å gi god behandling og oppfølging for pasienter med alvorlige og sammensatte lidelser.

P.t. jobber det tre øvrige overleger i seksjonen,  i nært samarbeid med psykologspesialister, psykologer, LIS og ALIS , dette i tillegg til en stor tverrfaglig gruppe av ansatte i ulike roller. Vi er opptatt av å skape et sterkt faglig og sosialt fellesskap mellom enhetene i seksjonen, og det er et utstrakt samarbeid om de ulike oppgavene som tilfaller seksjonen. 

Til allmenn døgnavdeling er det p.t. knyttet en overlege, LIS, ALIS, psykolog , mottakslege (turnusventer), sosionom, psykomotorisk fysioterapeut, samt et erfarent miljøpersonale hovedsaklig bestående  av sykepleiere.

Allmennpsykiatrisk døgnavdeling har 10 døgnplasser og tar i mot pasienter akutt og elektivt,  primært fra Sandviken sykehus, akutteam/poliklinikk og fastlege/legevakt. Alle innleggelser er frivillige. De ansatte i avdelingen består av en tverrfaglig behandlergruppe, med sterkt fokus på å gi kunnskapsbasert behandling for bredden av allmennpsykiatriske lidelser. Personalgruppen har høy kompetanse på bl.a. mentaliseringsbasert terapi (MBT) , og dette er integrert i både individualterapi og miljøterapi. Vi har også god kompetanse på kognitiv terapi. Vi er opptatt av reell tverrfaglig tilnærming til behandlingen vi gir, med godt og tett samarbeid mellom ulike yrkesgrupper der vi legger til rette for at flere profesjoner kan være delaktig i behandlingsforløpene. Det er satt av en egen legestilling til mottakssamtaler, slik at du kan fokusere på terapi og samarbeid med miljøpersonalet.

Pasientpopulasjonen er variert med problemstillinger fra symptomlidelser til de mer komplekse og sammensatte tilstandene.
Hos oss kan du forvente et sterkt fagmiljø, med satsing på fag og fagutvikling. Som overlege på allmenn døgn vil du ha en viktig rolle i videre faglig utvikling og satsning i avdelingen.

Som lege ved Solli DPS blir du også del av et felles fagmiljø for leger der vi har ukentlige legelunsjer og månedlige møter i legeforum og overlegeveiledning. DPSet har i dag 10 overlegestillinger og 6 LIS stillinger.

Solli DPS satser på vårt sosiale arbeidsmiljø, og har sosiale treff for alle ansatte som lønningstreff, sommerfest, julebord og
bordtennisturnering. Vi stiller også lag på Bergen City Maraton, og har godt
utstyrt treningsrom som både pasienter og ansatte kan benytte. 

Solli DPS har fokus på fag og utvikling, og vi deltar i eller leder for tiden flere utviklingsprosjekt i helseregionen. Vi satser også på forskning, og har flere pågående forskningsprosjekt og  publikasjoner.

Dersom du brenner for et spesielt fagfelt og ønsker å fordype deg i dette vil vi legge til rette for det. Dette gjelder også om du er
interessert i klinikk-nær forskning.

Les mer om oss på solli.no eller på LinkedIn

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for egne pasienter
 • Delta i vurdering av pasienter som er henvist for behandling 
 • Bidra med medisinskfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Bistå andre kolleger direkte og indirekte i samarbeid rundt pasienter, veiledning m.m.
 • Bidra til å utvikle og styrke tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere
 • Veiledning av LIS
 • Det er dag 7(8)-delt bakvaktsordning. Det er per idag hjemmevakt med utrykningsplikt

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri/ evt. LIS i siste del av spesialisering
 • Norsk autorisasjon
 • Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi søker en engasjert medarbeider som både er strukturert og fleksibel.
 • Vi ønsker en medarbeider med positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner og uforutsigbarhet.
 • Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med spesielt god evne til samarbeid, vil bli tillagt vesentlig vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse i 100 % 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt faglig fellesskap med erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser og pensjonsavtale i KLP
 • Ansettelse etter avtale 

Mangfoldserklæring

Solli DPS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Solli DPS ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Agnethe Tveraabak
Tittel: Overlege / ass. seksjonsleder
Telefon: 55 61 83 24
E-post: agnethe.tveraabak@solli.no
Navn: Lina Thorsnes Egeland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 55 61 83 24
E-post: lina.thorsnes.egeland@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
 Allmenn-døgnavdeling, Solli DPS
Osvegen 15
5227 Nesttun