Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vårt kommunale fastlegekontor søker sommervikar i perioden juni til august. Oppstart etter nærmere avtale. 
  
Stangeberget legesenter består av fire fastlønnede fastleger samt en LIS-lege. Legesenteret er samlokalisert med kommunens interkommunale legevakt for Halden og Aremark, i nyrenoverte lokaler på Halden Helsehus. Det er tett samarbeid mellom tjenestene. Helsehuset har plasser for korttid og spesialiserte senger for KAD-, lindrende- og rehabiliteringspasienter samt andre forebyggende og behandlende tjenester. Kommunens tjenester er stadig i utvikling for å ruste oss for fremtiden, og det krever fleksible og løsningsorienterte ansatte som kan være med på reisen.  
 
Legesenteret er meget godt utrustet med blant annet akuttrom, egen ambulanseinngang, isolat med sluse, eget lab. inkl. spirometri, 24 t BT-måling, blodgass, vscan og EKG, og observasjonsrom. Legesenteret er tilknyttet norsk Helsenett og det benyttes CGM (WinMed 3) journalsystem. To erfarne legesekretærer og en sykepleier i 2,6 årsverk betjener kontoret.    
   
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin   
 • Krav om norsk autorisasjon som lege og ønskelig med gjennomført turnustjeneste/LIS1   
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om spesialisering i allmennmedisin     
 • Søker må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig   
 • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet   
     
  Vi kan tilby
 • Lønn etter nærmere avtale
 • Variert arbeid i et hektisk og trivelig arbeidsmiljø 
 • En tjeneste med fokus på fag og kvalitet, og egen fagansvarlig lege i 40 % stilling
 • Debrifing og samtale med bedriftshelsetjenesten ved hendelser 
 • Gratis parkering 
   
Tilsettingsvilkår:   
Ved tilsetting vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. Forøvrige skjer ansettelsen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Attester og vitnemål fremvises på forespørsel.  
 
Det gjennomføres fortløpende intervju og ansettelse 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktperson
Navn: Helene Lavoillotte
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 406 49 133
E-post: helene.francine.elisabeth.lavoillotte@halden.kommune.no
Arbeidssted
Kjærlighetsstien 28
1781 HALDEN
Søk på stillingen