Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Bydel Søndre Nordstrand har ledig fastlegehjemmel ved Bertramjordet medisinske senter fra 01.08.24. Legesenteret er sentralt lokalisert i et trivelig boligområde på Bertramjordet. Kort vei til bussholdeplass på Åsbråten, med hyppige avganger til Holmlia/sentrum. Legesenteret ligger på gateplan, med lett adkomst for rullestolbrukere. Gratis parkering på 4 reserverte plasser 20 m fra senteret. Lokalene er lyse og trivelige, med 3 kontorer, 2 av disse aktuelle for legepraksis. Praksis godt innarbeidet gjennom mange år. Innbydende venterom og resepsjon. Behandlingsrom for EKG, spirometri, øreskyll og behandling av skader og sårskift og 24 t BT. Moderne gyn.benk på legekontoret til nåværende innehaver. Laboratorium lett tilgjengelig for rullestolbrukere. Senteret bruker Furst til all lab., i tillegg til lokale prøver. Erfaren helsesekretær med god kjennskap til pasientene. Legesenteret benytter Webmed journalsystem som er lett å bruke for både medarbeidere og leger. 

Senteret har tidligere vært en flerlegepraksis, men er pr i dag driftet som en solopraksis med 1600 listepasienter. Oslo kommune ønsker å avvikle solopraksiser, og det er i tråd med dette et mål for bydelen å lokalisere flere legehjemler tilknyttet senteret.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Legevakt tilknyttet fastlegehjemmelen
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges i henhold til avtaleverket
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist, evt. under spesialisering, i allmennmedisin
 • Klinisk erfaring vil bli vektlagt
 • Erfaring med å drive allmennpraksis er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel om legen behersker flere språk i tillegg til godt norsk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven
Personlige egenskaper
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne og vilje til samarbeid, både internt med kollegaer/hjelpepersonell og ovenfor bydel og andre samarbeidsaktører
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Bydelen har en variert befolkningsgruppe, og vi ønsker en lege som er interessert i å drive bred uselektert allmennmedisin overfor en sammensatt befolkning
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Fastlegepraksis i en mangfoldig og spennende bydel i utvikling
 • Tilsetting skjer på vilkår som fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler
 • Betingelser for overtakelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver
En grønn og inkluderende bydel er vår visjon. Vi er omtrent 1200 ansatte som hver dag jobber for ca. 39 000 innbyggere i bydel Søndre Nordstrand.

I vår organisasjon skal vi alltid sette innbyggernes behov i sentrum. Vi skal spille på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige for å skape tilrettelagte tjenester, tilbud og opplevelser. Vi skal bidra til at bydelen vår blir en god plass å leve og bo i for alle.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand
Kontaktperson
Navn: Anne Stine Garnes
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 419 07 703
Arbeidssted
Bertramjordet medisinske senter
Bertramjordet 25
1251 OSLO
Søk på stillingen