Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

I bydel Søndre Nordstrand er det ledig fastlegehjemmel fra 01.09.24 ved Prinsdal legesenter AS, som er et veldrevet og hyggelig 2-legesenter. Legesenteret ligger sentralt i Prinsdal i tilpassede lokaler, og med god offentlig kommunikasjon. Hjemmelen har en stabil pasientliste med nåværende listetak på 1.300 (er nå 1.350 på lista)  , med mulighet for å redusere/øke etter ønske. På nåværende tidspunkt er det ikke knyttet offentlig legearbeid til hjemmelen. Legesenteret har velutstyrt laboratorie, 1 dyktig legesekretær og benytter WebMed journalsystem.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Legevakt tilknyttet fastlegehjemmelen
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges i henhold til avtaleverket
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Spesialist, evt. under spesialisering, i allmennmedisin
 • Klinisk erfaring vil bli vektlagt
 • Erfaring med å drive allmennpraksis er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven
Personlige egenskaper
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne og vilje til samarbeid, både internt med kollegaer/hjelpepersonell og ovenfor bydel og andre samarbeidsaktører
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Bydelen har en variert befolkningsgruppe, og vi ønsker en lege som er interessert i å drive bred uselektert allmennmedisin overfor en sammensatt befolkning
Vi tilbyr
 • Fastlegepraksis i en mangfoldig og spennende bydel i utvikling
 • Tilsetting skjer på vilkår som fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler
 • Betingelser for overtakelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver
En grønn og inkluderende bydel er vår visjon. Vi er omtrent 1200 ansatte som hver dag jobber for ca. 39 000 innbyggere i bydel Søndre Nordstrand.

I vår organisasjon skal vi alltid sette innbyggernes behov i sentrum. Vi skal spille på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige for å skape tilrettelagte tjenester, tilbud og opplevelser. Vi skal bidra til at bydelen vår blir en god plass å leve og bo i for alle.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand
Kontaktperson
Navn: Anne Stine Garnes
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 419 07 703
Arbeidssted
Prinsdal legesenter
Sveavegen 71
1263 OSLO
Søk på stillingen