Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har per tid 134 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. 
Det lyses nå ut ledig fastlegehjemmel med næringsdrift ved Byfjorden.
Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, samt at ny hjemmelshaver inngår internavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid, og har tilplikt legevakt.  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.
Kommunen er tilknyttet nasjonal alis tilskuddsordning.
Etableringstilskuddet knyttes til søker med bindingsavtale og  vil regnes som en engangsutbetaling til nye fastleger i kommunen.

Byfjorden legesenter
Ledig fastlegehjemmel fra 10 sept. 2024 eller etter avtale
Listen består pr i dag av ca 1100 pasienter. 
Senteret er en veldrevet gruppepraksis med 3 fastlegehjemler, og har 2 hjelpepleiere med lang ansiennitet. Praksisen har maritim beliggenhet på ytre Tasta med flott utsikt over byfjorden og gratis parkering. Det er god tilgjengelighet for kollektiv transport, og apotek i nærheten.   
Byfjorden legesenter har en velutstyrt lab og har fine nyoppussede lokaler og det et ledig kontorrom for eventuelt fremtidig utvidelse. Legekollegaer ved senteret har god kompetanse for veiledning i allmenn spesialisering.
Det er etablert mulighet for tverrfaglig samarbeid med  kiropraktor ved Stavanger Nemus og spes. fysioterapeut i ortopedisk medisin  ved OMI Stavanger etter avtale.
Journalsystem: Pridok

Kontakt hjemmelshaver Axel Maurochat Sund på telefon 99227257 for nærmere informasjon om praksis

Kvalifikasjoner
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men det er ikke et krav.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsforum for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd.
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Fastlegeordningen - samfunnsmedisinsk avd.
Kontaktpersoner
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
E-post: gro.merete.ringso@stavanger.kommune.no
Navn: Eli Fjeld Falnes
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: eli.fjeld.falnes@stavanger.kommune.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Byfjorden legesenter
Skogstøstraen 37
4029 STAVANGER
Søk på stillingen