Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har en ledig fast stilling for lege i spesialisering (LIS 3) i medisinsk mikrobiologi.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har ca. 70 ansatte, i hovedsak bioingeniører, molekylærbiologer, helsesekretærer og leger. Vi har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer ved å påvise og karakterisere bakterier, virus, sopp og parasitter i pasientprøver både fra spesialist- og primærhelsetjenesten. Våre tjenester danner grunnlag for behandling av infeksjoner hos den enkelte pasient og for vurdering/iverksetting av smitteverntiltak. Avdelingen har en moderne instrumentpark og et bredt analyserepertoar. Vi har fem seksjoner; seksjon for preanalyse, bakteriologi, virologi, molekylærdiagnostikk, og forskning og utvikling, og vi er nasjonalt referanselaboratorium for Legionella.

Avdelingen har flere ansatte med doktorgrad, et aktivt forskningsmiljø og leder sykehusets forskningsgruppe for antimikrobiell resistens (AMR). 

Oppstart etter avtale.

  Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

  Arbeidsoppgaver

  • Delta i det diagnostiske arbeidet og godkjenning av prøvesvar
  • Undervise og gi råd til rekvirenter om mikrobiologisk diagnostikk og tolkning av prøvesvar
  • Delta i legerunde, internundervisning, visitt på utvalgte kliniske avdelinger og faglige møter på avdelingen
  • Gjennomføre kurs og andre aktiviteter som kreves for å bli spesialist i medisinsk mikrobiologi

  Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Kjennskap til avdelingen og/eller erfaring innen medisinsk mikrobiologi vil vektlegges
  • Erfaring eller interesse for forskning vil vektlegges
  • Personlige egenskaper vil vektlegges
  • God skriftlig dokumentasjonsevne
  • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for stillingen.  Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast  ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

  Personlige egenskaper

  • Motivert for faglig utvikling 
  • Trives med å jobbe i team med ulike yrkesgrupper
  • Trives i et aktivt og travelt miljø
  • Selvstendig og helhetstenkende
  • Handlekraftig og ansvarlig 
  • Samarbeidsvillig og kvalitetsbevisst
  • Fleksibel og endringsvillig
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

  Vi tilbyr

  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Trivelig arbeidsmiljø
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Gode velferdsordninger

  Mangfoldserklæring

  Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Helse Stavanger HF
  Kontaktperson
  Navn: Iren Høyland Löhr
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 51518829
  Arbeidssted
  Klinikk for medisinsk service og ABK / Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Helse Stavanger HF
  Armauer Hansens vei 28
  4011 Stavanger
  Mer om arbeidsgiver

  Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image