Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Østensjø ønsker å øke den samfunnsmedisinske kompetansen i bydelen og utvider nå fra én til to bydelsoverleger.
Vår visjon er at det skal være godt å bo Østensjø bydel, hele livet. Vi søker derfor etter en faglig engasjert, aktiv og strategisk bydelsoverlege som kan være med og styrke innsatsen for å fremme helse og trivsel og utjevne sosial ulikhet i helse.

Bydelsoverlegene er bydelens medisinskfaglige rådgivere, som skal medvirke til helsefremmende og forebyggende arbeid og vil være sentrale i bydelens kontinuerlige forbedringsarbeid. Stillingen inngår i bydelsdirektørens stab.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning til befolkningen, bydelens tjenester og i bydelens strategiske prioriterings- og utviklingsarbeid  
 • Medisinskfaglig ansvar for utredninger, høringsuttalelser, prosedyrer og politiske/faglige planer innenfor ansvarsområdet
 • Administrere og videreutvikle bydelens fastlegetjeneste, ansvar for ALIS, LIS1 og bydelens legeplan
 • Bidra til god samhandling mellom bydelens fastleger, spesialisthelsetjenesten og bydelens helse- og omsorgstjenester
 • Tilsyn og myndighetsutøvelse etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern
 • Medvirke til systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid
 • Fagansvar for smittevern og migrasjonshelse
 • Myndighetsoppgaver innen lov om psykisk helsevern
 • Helseberedskapsarbeid, inkludert deltakelse i bydelens kriseledelse og psykososialt kriseteam
 • Saksbehandling og kvalitetsforbedringsarbeid
 • Lede prosjekter og satsninger innen fagområdet
 • Bidra til å løse krevende enkeltsaker sammen med helse- og omsorgstjenesten
 • Det vil være mulig å fylle stillingen med andre oppgaver etter avtale  

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Påbegynt eller fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin er ønskelig
 • Lederkompetanse
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig
 • Erfaring fra en eller flere av følgende områder er ønskelig: samfunnsmedisinsk arbeid innen folkehelse, forebygging, miljørettet helsevern, smittevern og epidemiologi
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen og kjennskap til kommunale utfordringer er ønskelig
 • Interesse for utvikling av kommunehelsetjenesten
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og saksbehandling 
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsegenskaper
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Helsepersonell med utdanning fra utlandet må dokumentere norskferdigheter på akademisk nivå (nivå B2)
 • Gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for overordnet medisinskfaglig og samfunnsmedisinsk arbeid
 • God rolleforståelse og evne til å jobbe selvstendig 
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert, og håndtere krevende situasjoner under tidspress
 • Evne og vilje til å tenke helhetlig og jobbe forebyggende og tverrfaglig
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper med innbyggere, kollegaer, media og andre samarbeidspartnere
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • En utfordrende og meningsfylt stilling i et tverrfaglig miljø
 • Utviklingsorienterte og varierte arbeidsoppgaver
 • Et stort og dedikert fagmiljø i Oslo kommune
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor etter avtale
 • Lønn- og arbeidsvilkår iht. Oslo kommunes lønnsregulativ og avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Noe kveldsarbeid må påregnes
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Østensjø
Kontaktpersoner
Navn: Thomas Pedersen
Tittel: Assisterende bydelsdirektør
Telefon: 932 30 135
Navn: Minna Saanio
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 906 78 280
E-post: minna.saanio@bos.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO