Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker.

Ortopedisk avdeling har ledig stilling for lege i spesialisering i ortopedi. Stillingen er godkjent for inntil 1,5 års tellende gruppe LIS-tjeneste i relasjon til spesialiteten ortopedisk kirurgi.

Avdelingen er en elektiv kirurgisk avdeling som har satset spesielt på protesekirurgi i hofte, kne og skulder. Videre har vi satset mye på artroskopisk kirurgi i kne og skulder. Avdelingen har et betydelig fokus på kvalitetssikring og forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet.

Ortopedisk avdeling er en del av kirurgisk klinikk. Kirurgisk klinikk organiserer ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi med nødvendige støttefunksjoner. Klinikken disponerer to sengeposter, en dagkirurgisk enhet, 10 operasjonsstuer samt poliklinikk. Det er i dag ansatt 16 overleger og 2 LIS innen fagområdet ortopedi. Ortopedisk avdeling har for tiden 1 doktorgradsstipendiat ansatt i avdelingen.

Kirurgene arbeider selvstendig og har liten vaktbelastning.
Hjemmebasert vaktordning. Ingen kirurgisk aktivitet i sommerferien.

Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til avdelingsoverlege Johan Peter Grant telefon +46 761 311 212 eller klinikksjef Arn Meland, telefon + 47 977 47 576.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Arn Meland
Tittel: Klinikksjef for Kirurgisk klinikk
Telefon: 977 47 576
Navn: Johan Peter Grant
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +46 761 311 212
Arbeidssted
Lovisenberggt. 17
0440 OSLO
Søk på stillingen