Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du en
  • LIS i rus og avhengighetsmedisin ev. LIS i psykiatri
  • Psykiater
  • Rus- og avhengighetsspesialist
  • Allmennlege med ønske om sykehusår
  • Lege med interesse for rusbehandling og psykisk lidelse
 
Velkommen til en spennende stilling hos oss!
 
 
Arbeidsoppgaver:
Diagnostisk kartlegging/ utredning, ansvar for behandling og medisinering i tråd med gjeldende praksis innenfor rusbehandling. Somatisk oppfølging. Jobbe tett opp mot og i tråd med LAR og ROP- retningslinjene. Mulighet for gruppeterapi. Individualterapi, undervisning, tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, delta i fagutviklings- og planleggingsarbeid for avdelingen.
 
Kvalifikasjoner:
Medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon som lege. Kompetanse og erfaring innen psykiske lidelser og interesse for rusmedisin. Evne til å jobbe selvstendig og i team, gode evner til relasjonsbygging og tverrfaglig samarbeid samt interesse for å arbeide løsningsorientert, systematisk og målrettet. Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 
Vi tilbyr:
Høyt faglig nivå og stort faglig engasjement. Varierte, oversiktlige og utfordrende arbeidsoppgaver, et ambisiøst, dynamisk, inkluderende og engasjert arbeidsfellesskap, Ukentlig veiledning av spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Kurs og utdanningsmuligheter for spesialisering. Kompleksitet og spennende sammensatt fagfelt. Sideutdanning for allmennleger og LIS i psykiatri. Velferdstilbud, god pensjonsordning og lønn etter avtale
 
Stillingen gir gode muligheter for egenutvikling og innflytelse innenfor fagfeltet knyttet til spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.   
 
Tiltredelse: 01.06.24, mulighet for raskere tiltredelse ved ønske om dette.
Søknadsfrist: 12.05.24
 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Psykiater og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin Siv Kjelsås Kvinge 31 29 76 50 / kvinge@manifestsenteret.no
Institusjonssjef – psykologspesialist Bjørn A. Spæren 31 29 76 50 / sparen@manifestsentere.no
 
Søknad vedlagt CV sendes via mail til post@manifestsenteret.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Manifestsenteret
Kontaktpersoner
Navn: Siv Kjelsås Kvinge
Tittel: Psykiater og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin
Telefon: 31 29 76 50
E-post: kvinge@manifestsenteret.no
Navn: Bjørn A. Spæren
Tittel: Institusjonssjef – psykologspesialist
Telefon: 31 29 76 50
E-post: sparen@manifestsenteret.no
Arbeidssted
Hyggenveien 25
3440 RØYKEN