Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Anestesi- og intensivavdelingen ved Kristiansand sykehus søker anestesileger med sterk kompetanse innen anestesi- og intensivmedisin. Sykehuset er lokalisert langt fra nærmeste universitetssykehus i Oslo, og må derfor kunne håndtere de fleste problemstillinger, enten det er på eget sykehus eller under transport til mer sentraliserte medisinske tjenester. Fra høsten opprettes en ny seksjon med prehospitale anestesileger som vil arbeide deler av stillingen sin intrahospitalt hos oss (se egen utlysning).

Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO) i Kristiansand har ledig 2 x 100 % st. fast for overlege i anestesiologi. Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Avdelingen har 22 overlegestillinger og 5 stillinger for lege i spesialisering. For tiden er det 8-delt primærvakt og 11-delt bakvakt, begge tilstedevakt 1:1.

Avdelingen gjennomfører ca. 10 000 anestesier til et bredt utvalg av pasienter, og har 1000 – 1200 respirator- / ventilasjonsstøttedøgn på intensivavdelingen pr år til både voksne og barn.

Vår intensivavdeling er bemannet til å håndtere opp til 8 pasienter, i tillegg til postoperative pasienter.
Vi har 14 operasjonsstuer og gir anestesi til voksne og barn innen fagfeltene ortopedi, urologi, gastrokirurgi, endokrin/mamma, kar / thorax, gyn og ønh, både elektiv og ø-hjelp-kirurgi.

Avstanden til regionsykehus gjør at Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har høy egendekningsgrad. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

  • Vi ser etter en overlege i anestesi som liker å jobbe i team.
  • Arbeidsoppgavene er knyttet til både anestesi/operasjon- og intensivenheten.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege.
  • Spesialist i anestesiologi.
  • Vi vektlegger god norskkunnskap, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Evne og vilje til å jobbe i team.
  • Bidra til å videreutvikle avdelingen.
  • Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr et stimulerende faglig miljø med fokus på fagutvikling, teamarbeid/simulering, undervisning og forskning.
  • Lønn etter avtale.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Grete Kruger Erdvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 07 36 54
Navn: Siri Bernadette Lund
Tittel: Overlege
Telefon: 38 13 89 87
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
AIO-avdelingen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image